Vandets kvalitet

  Forsyningen stiller store krav til vandets kvalitet og laver derfor løbende kontrol af drikkevandet for at sikre, at det overholder de krav, som myndighederne stiller.

  Læs om vores vandanalyser

  Vand er en vigtig og livsnødvendig ressource, som vi dagligt drikker et par liter af. Det er derfor vigtigt, at drikkevandet både er rent og friskt.

  Drikkevandet bliver testet for bakterier og mange miljøfremmende stoffer. Vi har derfor vished for, at vandet er sundt, bakteriefrit og uden skadelige miljøpåvirkninger.

  Vi kontrollerer vandets kvalitet flere steder i vandforsyningsanlægget, fra boringer, på vandværkerne og ude hos dig som kunde. Kontrollen omfatter ud over de stoffer, som er en naturlig del af vandet, også et stort antal af de stoffer, som normalt ikke hører hjemme i drikkevand.

  Antallet af analyser opfylder lovens krav, og alle analyser bliver foretaget af et uvildigt laboratorium. Laboratoriet sender resultater af vandanalyser til embedslægen og Frederikshavn Kommune.

  Hos Forsyningen arbejder vi på at forebygge risikoen for forurening af vores drikkevandsboringer. I kildepladsområderne indgår vi aftaler med grundejerne om, at de skal reducere brugen af gødning og dyrke pesticidfri afgrøder. Det er tiltag, som er meget kostbare, men som skal sikre vandforsyningen i mange år ud i fremtiden. Hvis ikke vi forebygger, kan det ende med, at vi må lukke forurenede boringer samt etablere afværgepumpning og nye boringer - og det er kostbart.

  Forsyningen opfordrer derfor alle - også private haveejere – til generelt at undgå sprøjtemidler.

  Du kan til enhver tid for egen regning få foretaget en vandanalyse ved at henvende dig til et laboratorium.

  Vi arbejder i henhold til DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) og er certificeret i henhold til ISO 14001. ISO 14001 er et miljøledelsessystem, som betyder, at Forsyningen kan dokumentere, at vi håndterer vores miljøforhold på en forsvarlig måde, og at vi lever op til gældende lovgivning.

  Derudover er Forsyningens vandselskab også arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001. Det er et værktøj, der sikrer os det bedst mulige arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøledelse sikrer, at vi når vores arbejdsmiljømæssige mål gennem en systematisk tilgang og effektiv planlægning af vores arbejdsmiljømæssige indsats.