Her får du et overblik over gældende priser

  Se vores priser

   

   

  Takstregulativ

  Takstregulativ for levering af vand er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende lovgivning om betalingsregler for almene vandforsyninger. Takstregulativet er gældende for ejendomme, der er eller skal tilsluttes en vandforsyning.

  Prisen på vand bliver fastsat af bestyrelsen for Frederikshavn Vand A/S, og er godkendt af Frederikshavn Byråd.

  I takstregulativet kan du læse om beregningsgrundlag for tilslutningsbidrag (anlægsbidrag) og driftsbidrag (forbrug) m.m.

   

  Læs Takstregulativ for levering af vand som pjece

  Læs Takstregulativ for levering af vand som tekstside

   

   

  Tilslutningsbidrag

  Du skal opfatte tilslutningsbidraget som et slags indmeldelsesgebyr. Bidraget skal du betale, når din ejendom bliver tilsluttet vandforsyning.

  Tilslutningsbidraget bliver fastsat på baggrund af et bidrag til vandværker og hovedledninger (anlæg) og et bidrag til forsynings- og stikledninger (ledningsbidrag). Bidragets størrelse bestemmes af hvilken forsyningskategori, din ejendom tilhører – som eksempelvis

  - parcelhus, sommerhus og lignende i byzone eller sommerhusområde
     med egen stikledning
  - lejlighed og lignende med fælles stikledning
  - ejendomme i landzone
  - erhvervs-, institutions- og offentlige bygninger i byzone

  Tilslutningsbidraget for boliger beregnes pr. boligenhed på ejendommen. Læs mere i takstregulativ for levering af vand, kapitel 5 og Regulativ for levering af vand, kapitel 12-13.

   

  Læs Fælles regulativ for levering af vand 

  Læs Fælles regulativ for levering af vand som tekstside

  Læs Takstregulativ for levering af vand som pjece

  Læs Takstregulativ for levering af vand som tekstside

   

  Driftsbidrag

  Er din boligenhed tilsluttet vandforsyning, skal du betale driftsbidrag.

  Driftsbidraget består af to faste og et variabelt bidrag. De faste bidrag bliver opkrævet for hvert forbrugssted (fx boligenhed) på ejendommen samt et fast abonnementsbidrag pr. vandmåler. Det variable bidrag afregnes efter det vandforbrug, der aflæses på vandmåleren. Du kan læse mere om dette under kapitel 5 i takstregulativet.

   

  Læs Takstregulativ for levering af vand som pjece

  Læs Takstregulativ for levering af vand som tekstside