Skal du bygge nyt hus?

  Inden du skal i gang med at bygge hus, anbefaler vi, at du på forhånd undersøger forhold omkring din vandforsyning. Det har nemlig betydning for, hvordan din private jordledning og vandinstallation skal udformes. Du kan få oplyst, hvilke muligheder du har for at tilslutte vand på din grund ved at kontakte os, tlf. 9829 9000 eller sende en mail til forsyningen@forsyningen.dk

  Du kan også finde oplysninger om, hvilken almen vandforsyning, der forsyner din grund.

  Se vandforsyningsplan m.m. på Frederikshavn Kommunes hjemmeside

  Skal du forsynes med vand fra os, skal du sammen med en aut. VVS-installatør sende en ansøgning om vandinstallation. Det er VVS-installatøren, der skal udføre din jordledning og vandinstallation. 

  Inden byggeriet går i gang, skal aut. VVS-installatør sørge for, at der bliver etableret en blivende målerbrønd for montage af Frederikshavn Vands afregningsmåler. Det vil sige, at alt byggevand også vil blive opkrævet på forbrugsafregningen.

  Benyt elektronisk formular til at ansøge om vandinstallationstilladelse

  Se folder om praksis for vandmålerbrønde 

  Herefter kontakter vi dig for at aftale nærmere om at etablere stikledning og skelventil. Når arbejdet er udført, skal færdigmelde tilslutningen. Dette gør du ved at sende en mail til forsyningen@forsyningen.dk.

  Skal du ændre din vandinstallation?

  Skal du ændre din vandinstallation, skal du sammen med en aut. VVS-installatør sende en ansøgning om vandinstallation. Det er VVS-installatøren, der skal udføre ændringer på jordledning og vandinstallation.

  Benyt elektronisk formular til at ansøge om vandinstallationstilladelse

  Stik og måler installation

  I henhold til Regulativ for levering af vand etablerer og vedligeholder Forsyningen en stikledning frem til din grund og sætter en skelventil (stophane). Det er også os, der leverer og vedligeholder din vandmåler.

  Se Regulativ for levering af vand

  Du skal lade en aut. VVS-installatør etablere og vedligeholde jordledningen fra skelventil og frem til bygningen. Det er også VVS-installatøren, der indfører alle installationer i bygningen. Det gælder også den installation, som vandmåleren skal monteres i.

  Skal vandmåleren monteres i en målerbrønd, skal du også lade en VVS-installatør etablere denne.    

  Dit og vores ansvar

  DIT ANSVAR

  Som ejer starter dit ansvar for vandinstallationen ved skelventilen (stophanen), der som regel sidder ved skellet ind til ejendommen. Selve vandmåleren er Forsyningens ejendom, men det er dit ansvar at vedligeholde installationen - det vil sige rør og afspærringsventiler omkring vandmåleren.

   

  VORES ANSVAR

  Vi laver lovpligtig kontrol af alle vandmålere cirka hvert sjette år. Det gør vi for at sikre, at du kun betaler for det vand, du bruger. Almindelig slitage kan resultere i en unøjagtig måler, og konstaterer vi det, skifter vi naturligvis vandmåleren.

  Desuden bliver alle målere løbende skiftet for at sikre, at du altid har en måler, der fungerer korrekt. Det er vores egne montører, der skifter målerne. Målerne tilhører Forsyningen, og vi skal derfor når som helst kunne kontrollere og skifte vandmåleren.

  Skal du rive din ejendom ned?

  Skal du rive din ejendom ned, og er den tilsluttet vandforsyningen, skal du kontakte en aut. VVS-installatør for at få vandstikket til ejendommen blændet af. VVS-installatøren skal sørge for, at arbejdet bliver udført efter gældende lov og efter de retningslinjer, der er bestemt af os.

  Forsyningen skal have besked, hvis der bliver ændret på installationen, jf. Regulativ for levering af vand.

  Ønsker du, at vandmåleren skal tages ned og vandforsyningen midlertidig eller permanent afbrudt, skal du give skriftlig besked til os.

  Som ejer af ejendommen skal du betale udgifterne for at få vandstikket blændet.

  Din betaling af driftsbidrag ophører 3 måneder efter, at du skriftligt har meddelt Forsyningen, at du ønsker, at ejendommen ophører med tilslutning til vandforsyningen. Desuden skal vandmåleren være afleveret til Forsyningen, og vandstikket skal være afbrudt korrekt, jf. Regulativ for levering af vand kapitel 15.

  Se Regulativ for levering af vand

  Skal du på et senere tidspunkt bygge på grunden, og skal bebyggelsen være tilsluttet vandforsyning, skal du betale et nyt tilslutningsbidrag.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Forsyningen, tlf. 9829 9000 eller mail forsyningen@forsyningen.dk