Betalingsvedtægt

    Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S er gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet et af Forsyningens spildevandsanlæg.

    Læs betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand

    Regulativ

    Regulativ for tømningsordningen beskriver de krav, der stilles til dig som tankejer.

    Regulativ for tømningsordning.