Betalingsvedtægt

  Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S er gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet et af Forsyningens spildevandsanlæg.

  Læs betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand som pjece

  Læs betalingsvedtægten for Frederikshavn Spidevand som tekstside

  Regulativ

  Regulativ for tømningsordningen beskriver de krav, der stilles til dig som tankejer.

  Læs Regulativ for tømningsordning (link til Frederikshavn Kommunes hjemmeside:

  Læs Regulativ for tømningsordning (som pdf fil)