Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S er gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet et af Forsyningens spildevandsanlæg.

Læs betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand

Regulativ

Regulativ for tømningsordningen beskriver de krav, der stilles til dig som tankejer.

Regulativ for tømningsordning.