Ny udløbsledning fra Skagen Renseanlæg

   

  Se status for projektet

   

  Generel information vedrørende projektet

  Hvorfor graver vi?
  Skagen Havn er i øjeblikket i gang med endnu en havneudvidelse. Vi kan i de kommende år forvente, at der kommer øget aktivitet med flere virksomheder. Den øgede aktivitet giver også behov for øget rensekapacitet på Skagen Renseanlæg og øget afledningskapacitet i Forsyningens afløbssystem. For at tage højde for den øgede belastning fra blandt andet fiskeindustrierne fra havneudvidelsen, er der behov for at etablere en ny udløbsledning.

  Hvad laver vi?
  Udløbsledningen udføres som en 80 cm. plastledning. Kapaciteten i denne ledning er tilstrækkelig til at håndtere den fremtidige belastning. Ledningen graves ned i Buttervej og i Højen Fyr Vej, hvor den krydser ud i havet ved det gamle Højen Fyr. Havledningen bliver ca. 1.000 meter, hvor den ender i et udløbsbygværk på ca. 10 meters dybde. Denne placering sikrer, at der ikke kan ske forurening af badevandsstranden på vestkysten eller af havmiljøet.

  I anlægsfasen vil der i perioder opstå støj- og støvgener. Vi overvåger nøje den påvirkning, som arbejdet har i området og beklager de gener, som det kan medføre.

  Hvem er med?
  Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma COWI fra Aalborg om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet.

  Vi har indgået kontrakt med Entreprenørfirmaet Zøllner om at udføre anlægsarbejdet.

  Hvornår graver vi?
  Anlægsarbejdet udføres fra april 2020 til december 2020.

  Adgang i anlægsperioden
  Der vil under hele arbejdet være adgang til Højen Fyr Vej, men Buttervej kan i korte perioder være spærret mellem Højen Fyr Vej og stranden. Desuden vil stranden ved det gamle Højen Fyr være spærret, mens gravearbejdet finder sted. Der vil blive skiltet.

  Kontakt os
  Har du spørgsmål til anlægsprojektet, er du velkommen til at kontakte vores rådgivere på projektet

  Du er også velkommen til at kontakte entreprenørens formand på pladsen, hvis der i forbindelse med arbejdet opstår gener, ud over hvad der må forventes.

  Tilbage