Etablering af spildevandsledning over strandengen ved Vippefyret i Skagen

   

  Generel information vedrørende projektet

  Hvad laver vi?

  Frederikshavn Forsyning A/S etablerer en ny trykledning på strandengen ved Vippefyret i Skagen. Trykledningen skal bruges til afledning af processpildevand fra fiskeindustrierne på havnen til Skagen Renseanlæg.

   

   

  I år 2016 og 2017 blev der etableret 3 stk. trykledninger beregnet til transport af processpildevand fra fiskeindustrierne på Skagen Havn til Skagen renseanlæg. Oprindeligt var der kun planlagt 2 ledninger, men en kort tid inde i udførelsesfasen blev det besluttet at etablere 3 stk. i stedet for, da havneudvidelsen kunne medføre nye fiskeindustrier på havnearealet. På dette tidspunkt var de 2 første ledninger allerede etableret hen over strandengen ved Vippefyret. På denne strækning svarende til ca. 325 m. mangler den 3. ledning derfor at blive etableret. Da ledningen nu skal tages i brug, skal den 3. ledning gøres færdig.

  Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma UCON ApS om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet. Forsyningen har indgået kontrakt med Sejlstrup Entreprenørforretning om at udføre anlægsarbejdet.
   

  Hvornår graver vi?

  Arbejdet vil blive udført i perioden 5. september - medio november 2022.
  Tidsplanen er vejledende, idet vejret og uforudseelige forhold kan påvirke den.
   

  Vil du vide mere?

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projektet. Du kan kontakte følgende personer:

  • Sebastian Lund Pedersen, UCON ApS, tlf. 6014 4390.
  • Anne L. Thøgersen, Frederikshavn Spildevand A/S, tlf. 5163 3051