Anlægsprojekter

Forsyningen renoverer løbende kloaksystemet. Vi har samlet en oversigt over de anlægsprojekter, som vi arbejder på i den kommende periode.
 

Renovering af Bülows Vej, Konsul Cloos Vej, Enghavevej, Stenbakkevej og Lundevej

Fornyelse af kloakkerne i Jens Vævers Vej og Skarpæsvej i Skagen

Anlægsarbejder på Agervej, Strandby

Kloakarbejde ved Bakkevænget i Østervrå

 

Klimaforandringer

Igennem de senere år har effekterne af klimaforandringerne vist sig - blandt andet i form af meget kraftige regnhændelser – såkaldte monsterregn eller ekstremregn. Dette har i mange tilfælde haft den konsekvens, at kloaksystemet ikke har kunnet følge med. Dette viser sig ved opstuvning til terræn, oversvømmede kældre og udledning af urenset spildevand til vandløb og kyst.

Læs om de tiltag, som Forsyningen løbende gennemfører for at imødegå konsekvenserne af de øgede nedbørsmængder.