Anlægsprojekter

  Forsyningen renoverer løbende kloaksystemet. Vi har samlet en oversigt over de anlægsprojekter, som vi arbejder på i den kommende periode.

  Ny udløbsledning fra Skagen Renseanlæg

  Renovering af gågaden i Frederikshavn (Danmarksgade)

  Renovering af Strandvej, Jernbanevej og Skolevej m.fl.

  Kloakarbejde ved Lisborgvej, Abelsvej, Søborgvej og del af Uranienborgvej i Frederikshavn

   

  Klimaforandringer

  Igennem de senere år har effekterne af klimaforandringerne vist sig - blandt andet i form af meget kraftige regnhændelser – såkaldte monsterregn eller ekstremregn. Dette har i mange tilfælde haft den konsekvens, at kloaksystemet ikke har kunnet følge med. Dette viser sig ved opstuvning til terræn, oversvømmede kældre og udledning af urenset spildevand til vandløb og kyst.

  Læs om de tiltag, som Forsyningen løbende gennemfører for at imødegå konsekvenserne af de øgede nedbørsmængder.