Ændring af renovation

  For ejer af helårsbolig

  Forsyningen henstiller til, at du ikke ændrer din renovation. Dette gælder både tømningsfrekvens og størrelse af affaldsbeholder.

  Henstillingen skyldes, at Forsyningen allerede nu er ved at planlægge nyt renovationssystem, der træder i kraft fra foråret 2018. Her får størstedelen af ejendommene i Frederikshavn Kommune nye renovationsbeholdere.

  Nye ejendomme, der bliver tilmeldt renovation, indtil det nye system træder i kraft, får en 240 liters affaldsbeholder med 14 dages tømning.

  Har du behov for mere kapacitet, er vi behjælpelig med at finde en løsning. Kontakt os via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

  For sommerhusejer

  Hvis du ønsker at ændre fx til ugetømning i stedet for 14 dages tømning eller omvendt, er du velkommen til at kontakte os via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

  Du kan også kontakte Kundeservice, hvis du ønsker at ændre størrelse på din affaldsbeholder.

  Det koster 125,00 kr. at ændre din tømningsordning.

  Miljø- og genbrugsafgift

  Alle husstande i Frederikshavn Kommune betaler ude over prisen for selve renovationen en miljø- og genbrugsafgift.
  Denne afgift betales til kommunen og opkræves via Forsyningen sammen med betaling for selve renovationen (tømning af sæk eller container med dagrenovation/husholdningsaffald).
  Miljø- og genbrugsafgiften dækker kommunens drift af de forskellige genbrugsordninger som fx indsamling af glas, pap og papir. 
  Desuden drives genbrugspladserne i kommunen og miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen for midlerne.

  Se priserne for miljø- og genbrugsafgifter private boliger.