For hver af Forsyningens otte aktieselskaber er der nedsat en bestyrelse. Bestyrelserne holder normalt møde én gang om måneden.

  Se bestyrelsesmedlemmer

  Generalforsamling

  Du kan se underskrevet protokol fra ekstraordinær generalforsamling den 7. september 2021 her:

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

  Frederikshavn Forsyning A/S

   

  Du kan se underskrevet protokol fra generalforsamling afholdt den 26. maj 2021 her:  

  Frederikshavn Forsyning A/S

   

  Du kan se underskrevet protokol fra generalforsamling afholdt den 11. maj 2021 her:   

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S