For hver af Forsyningens otte aktieselskaber er der nedsat en bestyrelse. Bestyrelserne holder normalt møde én gang om måneden.

  Se bestyrelsesmedlemmer

  Generalforsamling

  Se underskrevet protokol fra ekstraordinær generalforsamling afholdt den 18. januar 2022 her: 

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

   

  Se underskrevet protokol fra ekstraordinær generalforsamling afholdt den 3. januar 2022 her: 

  Frederikshavn Forsyning A/S

   

  Se underskrevet protokol fra ekstraordinær generalforsamling afholdt den 7. september 2021 her:

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

  Frederikshavn Forsyning A/S

   

  Se underskrevet protokol fra generalforsamling afholdt den 26. maj 2021 her:  

  Frederikshavn Forsyning A/S

   

  Se underskrevet protokol fra generalforsamling afholdt den 11. maj 2021 her:   

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S