For hver af Forsyningens otte aktieselskaber er der nedsat en bestyrelse. Bestyrelserne holder normalt møde én gang om måneden.

Se bestyrelsesmedlemmer

Dagsordener og referater

Du kan se åbne dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne her:

Frederikshavn Forsyning A/S

Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

Frederikshavn Elnet A/S

Frederikshavn Elhandel A/S

Frederikshavn Vand A/S

Frederikshavn Varme A/S

Frederikshavn Spildevand A/S

Frederikshavn Affald A/S

AVØ A/S (til og med 27. januar 2015)


Du er velkommen til at kontakte os, tlf. 9829 9000, hvis du har problemer med at åbne dagsorden eller bilag.