For hver af Forsyningens otte aktieselskaber er der nedsat en bestyrelse. Bestyrelserne holder normalt møde én gang om måneden.

  Se bestyrelsesmedlemmer

  Dagsordener og referater

  Du kan se åbne dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne her:

  Frederikshavn Forsyning A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S


  Du er velkommen til at kontakte os, tlf. 9829 9000, hvis du har problemer med at åbne dagsorden eller bilag.

  Generalforsamling

  Du kan se underskrevet protokol fra ekstraordinær generalforsamlinger afholdt den 1. december 2019 her: 

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

  Frederikshavn Forsyning A/S

   

  Du kan se underskrevet protokol fra generalforsamlinger afholdt den 8. maj 2019 her: 

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

   

  Du kan se underskrevet protokol fra generalforsamlingen afholdt den 22. maj 2019 her: 

  Frederikshavn Forsyning A/S