For hver af Forsyningens otte aktieselskaber er der nedsat en bestyrelse. Bestyrelserne holder normalt møde én gang om måneden.

  Se bestyrelsesmedlemmer

  Dagsordener og referater

  Herunder finder du link til åbne dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne fra og med september 2020.

  Du er velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til forsyningen@forsyningen.dk, hvis du har problemer med at åbne dagsorden,

  Frederikshavn Forsyning A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

   

   

  Referat fra bestyrelsesmøder før juni 2020 finder du ved at følge dette link

   

   

  Generalforsamling

  Du kan se underskrevet protokol fra generalforsamling afholdt den 24. juni 2020 her:  

  Frederikshavn Forsyning A/S

   

  Du kan se underskrevet protokol fra ekstraordinær generalforsamling afholdt den 29. maj 2020 her:  

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

   

  Du kan se underskrevet protokol fra generalforsamling afholdt den 13. maj 2020 her:  

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S