For hver af Forsyningens otte aktieselskaber er der nedsat en bestyrelse. Bestyrelserne holder normalt møde én gang om måneden.

  Se bestyrelsesmedlemmer

  Generalforsamling

  Du kan se underskrevet protokol fra generalforsamling afholdt den 24. juni 2020 her:  

  Frederikshavn Forsyning A/S

   

  Du kan se underskrevet protokol fra ekstraordinær generalforsamling afholdt den 29. maj 2020 her:  

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

   

  Du kan se underskrevet protokol fra generalforsamling afholdt den 13. maj 2020 her:  

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S