For hver af Forsyningens otte aktieselskaber er der nedsat en bestyrelse. Bestyrelserne holder normalt møde én gang om måneden.

  Se bestyrelsesmedlemmer

  Dagsordener og referater

  Du kan se åbne dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne her:

  Frederikshavn Forsyning A/S

  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

  Frederikshavn Elnet A/S (til og med 31. maj 2018)

  Elinord A/S

  Frederikshavn Elhandel A/S

  Frederikshavn Vand A/S

  Frederikshavn Varme A/S

  Frederikshavn Spildevand A/S

  Frederikshavn Affald A/S


  Du er velkommen til at kontakte os, tlf. 9829 9000, hvis du har problemer med at åbne dagsorden eller bilag.