Fjernaflæste målere og flytning

  Når du flytter, skal du give os besked om dette. Selvom du har fjernaflæste målere, kan det være en god ide at læse målerne af, inden du flytter.

  Når du flytter ud

  Når du flytter fra din bolig, skal du sørge for at aflæse dine målere, så vi kan lave en opgørelse over forbruget, inden den nye ejer eller lejer overtager kundeforholdet.

  Du skal melde fraflytning med mindst tre dages varsel, så vi kan nå at standse køb og levering af el. Har du valgt en anden elleverandør end Frederikshavn Elhandel A/S, skal du melde din fraflytning til denne leverandør senest tre dage før fraflytningen.

  Hvis du kender den nye beboers navn, må du også gerne oplyse det. Vi sender herefter en slutopgørelse til dig hurtigst muligt.

  De oplysninger, vi skal bruge for at kunne lave en flytteopgørelse, er

  • dato for fraflytning/indflytning
  • din nye adresse
  • aflæsning af elmåler (eventuelt også varme- og vandmåler), hvis du ikke har fjernaflæste målere
  • navn på den nye ejer eller lejer (gerne cpr.nr.)
  • eventuelt oplysning om det fremtidige forbrug

  Husk, at du som fraflytter hæfter for elforbruget, indtil lejemålet ophører, og vi har modtaget din flyttemeddelelse. Du kan melde flytning ved at benytte blanketten nedenfor, ringe til os eller sende os et flyttekort med din måleraflæsning. Du kan også melde din flytning via MinForsyning.

  Hent blanket "Aflæsning ved flytning"

  Meld din flytning rettidigt, for elleverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven, og dermed it-systemerne, ikke tillader det.

  Det kan være en god ide at tage et billede af din måler, der viser målerstanden, den dag du flytter ud.

  Når du flytter ind

  Når du flytter til en ny bolig, skal du sørge for at aflæse dine målere i den nye bolig.

  De oplysninger, vi skal bruge for at kunne tilmelde dig, er

  • dato for overtagelse af boligen
  • aflæsning af elmåler (eventuelt også varme- og vandmåler), hvis du ikke har fjernaflæste målere
  • dit/jeres navn og cpr.nr.
  • hvor mange I bor på adressen eller tidligere forbrug