Almindelige bestemmelser

  Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme er gældende for forholdet mellem Forsyningen og kunden. 

  Læs de "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme" gældende pr. 1. januar 2020

  Tekniske bestemmelser

  Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme gælder for projektering, udførelse og ændring af installationer samt drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer ved tilslutning til Forsyningens fjernvarmeledningsnet.      

  Bestemmelserne er bilag til de Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme.

  Læs de "Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme" gældende pr. 1. januar 2020