Hvis du skal grave

  Skal gravearbejdet ske i et offentligt areal, skal alle forespørgsler gå gennem LER. Se mere på ler.dk.

  Hvad er LER?
  LER - Ledningsejerregistret indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund. Herunder indeholder LER oplysninger om placeringen af ledningerne. Formålet med LER er at undgå graveskader.

  Inden du skal grave erhvervsmæssigt, skal du slå op i LER for at hente oplysninger om ledningernes ejer og placering. LER er populært sagt en avanceret telefonbog over ledningsejere i Danmark.

  Ved at kontakte ejerne og få præcise oplysninger om ledningernes placering kan vi undgå, at ledninger bliver gravet over.

  Signaturforklaring

  Ledningsinfo vises på baggrund af ©GST, ©DDO COWI og ©Forsyningen.

  Har du spørgsmål til ledningsnettet

  Kontakt Forsyningen via mail forsyningen@forsyningen.dk, hvis du har spørgsmål til ledningsnettet.

  Mangler du tegning over eksisterende vandstik på din grund
  Kontakt Forsyningen via mail forsyningen@forsyningen.dk, hvis du mangler tegning over eksisterende vandstik på din grund.

  Mangler du oplysning om, hvor nyt vandstik skal ind på din grund
  Kontakt Forsyningen via mail forsyningen@forsyningen.dk, hvis du mangler oplysning om, hvor nyt vandstik skal ind på din grund.

  Hvor nøjagtig er placeringen af ledningerne

  Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering fra ældre ledningsplaner, GPS opmåling i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være forskel i nøjagtigheden på placeringen af ledninger. Hvor der er flere ledninger i et tracé, kan de enkelte ledninger være fortegnet.

  Du kan kontakte Forsyningen via mail ledningsinfo@forsyningen.dk for supplerende oplysninger om normale nedlægningsdybder, koter og opmålingens metode og nøjagtighed.

  Hvilke ledninger vises

  • Vand

  • Varme

  • Kloak

  • Belysning

  • Styrekabler

  • Frederikshavn Kommunes lyslederkabler

  Ønsker du oplysninger om el-ledninger, skal du kontakte elnetselskabet:

  Elinord A/S

  Nord Energi Net A/S