Fjernvarme – billig – nem – grøn

  Forsyningen leverer varme og varmt vand til private husstande og virksomheder i Frederikshavn by.
  Fjernvarme er en fin måde at udnytte energien på, fordi hver enkelt husstand undgår at have sit eget anlæg.

  Varmen kommer fra affaldskraftvarmeværket i Frederikshavn, fra Frederikshavn Kraftvarmeværk og fra kedelcentralerne på Ærøvej og Niels Juels Vej. De to kraftvarmeværker producerer både strøm og varme og udnytter på den måde energien bedst muligt.

  Affald først - derefter naturgas
  Den vigtigste kilde er affaldskraftvarmeværket, der leverer al varme i sommerperioden og kører året rundt. Affaldskraftvarmeværket står for 35 % af varmen til kunderne. I vinterperioden starter Forsyningen kraftvarmeværket, som leverer yderligere 5 % af forbruget.

  To kedelcentraler
  Den sidste del af varmen producerer vi på to mindre kedelcentraler på Niels Juels Vej og på Ærøvej i Frederikshavn. De bruges ved spidsbelastning, eller når elprisen er så lav, at det ikke kan betale sig at starte turbinerne på Frederikshavn Kraftvarmeværk.

  Det opvarmede vand kommer ud til kunderne, hvor det bliver til varme i radiatorer og varmer husstandens varme vand op. Forsyningen producerer årligt 224.000 MWh, som løber ud i et ledningsnet på 207 km hovedledninger og 201 km stikledninger.

  Forsyningen arbejder forebyggende og målrettet på at reducere de påvirkninger, som vores produktion har på miljøet, medarbejdere og det omgivende samfund.

  Forsyningsområde

  Forsyingen leverer varme og varmt vand til private husstande og virksomheder i Frederikshavn by.

  Se kort over vores forsyningsområde