Ansøgninger

Hent blanket "Ansøgning om vandinstallationstilladelse"

Valg af materialer i din vandinstallation

Forsyningen har lavet en vejledning til, hvilke materialer vi anbefaler, at du benytter i vandinstallationer i vores forsyningesområder.

Vejledningen er udført på baggrund af anbefalingerne i Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 12 (2005) og DS 439 samt analysedata fra vandprøver udtaget på vandværkerne.

Se oversigt over materialernes egnethed

Er du bygherrer, projekterende eller VVS-mester, anbefaler vi, at du søger oplysninger om vandkvaliteten i det aktuelle forsyningsområde, inden du ændrer eksisterende installationer eller etablerer nye installationer. Herved kan du vælge de rette installationsmaterialer.

Instruktion til håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Forsyningen

I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Det er vigtigt for os, at både vores egne medarbejdere og personer, der er ansat i virksomheder, som udfører arbejde for os, arbejder på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

I pjecen Generelt som sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S kan du læse om Forsyningens generelle sikkerhedsregler. Herudover beder vi dig være opmærksom på de lokale regler, der gælder på den arbejdsplads, hvor arbejdet udføres.

Hent pjecen Generelt om sikkerhed i Forsyningen.