Ansøgninger

  Den autoriseret VVS-installatør skal sørge for, inden byggeriet går i gang, at der ved alle typer byggeri bliver etableret en blivende målerbrønd for montage af Frederikshavn Vands afregningsmåler. Det vil sige, at alt byggevand også vil blive opkrævet på forbrugsafregningen. Læs mere om opsætning af vandmålerbrønd.

  Benyt elektronisk formular til at ansøge om vandinstallationstilladelse

  Valg af materialer i din vandinstallation

  Forsyningen har lavet en vejledning til, hvilke materialer vi anbefaler, at du benytter i vandinstallationer i vores forsyningesområder.

  Vejledningen er udført på baggrund af anbefalingerne i Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 12 (2005) og DS 439 samt analysedata fra vandprøver udtaget på vandværkerne.

  Se oversigt over materialernes egnethed

  Er du bygherrer, projekterende eller VVS-mester, anbefaler vi, at du søger oplysninger om vandkvaliteten i det aktuelle forsyningsområde, inden du ændrer eksisterende installationer eller etablerer nye installationer. Herved kan du vælge de rette installationsmaterialer.

  Instruktion til håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Forsyningen

  I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

  Det er vigtigt for os, at både vores egne medarbejdere og personer, der er ansat i virksomheder, som udfører arbejde for os, arbejder på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

  I pjecen Generelt som sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S kan du læse om Forsyningens generelle sikkerhedsregler. Herudover beder vi dig være opmærksom på de lokale regler, der gælder på den arbejdsplads, hvor arbejdet udføres.

  Hent pjecen Generelt om sikkerhed i Forsyningen.