Kontrakt om tømningsordning

    Ønsker du som entreprenør at indgå kontrakt med Forsyningen om tømning af bundfældningstanke, skal du kontakte Forsyningen via mail hewl@forsyningen.dk

    Underskrevet kontrakt skal være Forsyningen i hænde senest den 31. oktober, hvis du ønsker at være med i tømningsordningen det efterfølgende år.