Spildevandsplan

    Alle kommuner i Danmark skal udarbejde en spildevandsplan, som beskriver hvilke områder, der er kloakeret eller skal kloakeres samt, hvordan spildevandet samles, renses og udledes.
    Spildevandsplanen er det juridiske grundlag, der giver kommunen ret til at kræve, at private ejendomme bliver tilsluttet offentlig kloak, at kræve ændringer i kloakeringen og at ekspropriere til nye anlæg.

    Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Forsyningen udarbejdet Frederikshavn Kommunes spildevandsplan 2012-2016.

    Se Frederikshavn Kommunes spildevandsplan 2012 2016