Hvis du skal grave

  Hvis du skal grave med erhvervsmæssigt formål i arealer, på land eller i havbunden inden for søterritoriet, skal du forespørge i LER (www.ler.dk), inden du begynder på arbejdet

  Skal du grave på privat grund, har du også pligt til at forespørge i LER.

  Hvad er LER?

  LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Det er igennem LER, du skal søge ledningsoplysninger med det formål at undgå graveskader.

  Inden du skal grave, skal du slå op i LER for at hente oplysninger om ledningernes ejer og placering. LER er populært sagt en formidler af ledningsejeres ledninger og kabler i Danmark.

  Ved bruge LER kan vi bedre undgå, at ledninger bliver gravet over.

  Se placering af vores ledninger

  Ledningsinfo er ”selvbetjent ledningsoplysning” via internettet.

  Du må KUN bruge siden som vejledning vedrørende Forsyningens ledningsanlæg, og kortet er KUN til orientering. Der kan forekomme fejlplaceringer af ledninger.

  Se ledningsinfo 

  Hvor nøjagtig er placeringen af ledningerne

  Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering fra ældre ledningsplaner, GPS opmåling i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være forskel i nøjagtigheden på placeringen af ledninger. Hvor der er flere ledninger i et tracé, kan de enkelte ledninger være fortegnet.

  Hvilke ledninger vises:

  • Vand
  • Varme
  • Kloak
  • Belysning
  • El ledninger tilhørende Elinord A/S og Frederikshavn Forsyning A/S
  • Styrekabler
  • Frederikshavn Kommunes lyslederkabler

   

  Her kan du finde yderligere oplysninger

  Via ledningsinfo kan du se, hvor vandstikket går ind på din grund samt, hvor varmeledning er placeret på din grund.

  I Frederikshavn Kommunes digitale arkiv WebLager kan du finde tegninger over, hvordan kloakledninger er lavet ifølge byggesagen.

  Kontakt Forsyningen via mail forsyningen@forsyningen.dk, hvis du mangler oplysning om, hvor nyt vandstik skal ind på din grund.

  Har du spørgmsål til ledningsnettet, er du velkommen til at kontakte Forsyningen via mail ledningsinfo@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000,