Olie- og benzinudskillere

  Forsyningen administrerer ordningen for olie- og benzinudskillere på vegne af Frederikshavn Kommune.

  Godkendelse af transportører og indsamlere samt anmeldelser/sløjfning vedrørende udskillere og sandfang skal foregå gennem Forsyningen.

  Enhver grundejer eller virksomhed i Frederikshavn Kommune, der har olie- og benzinudskillere, eventuelt med tilhørende sandfang, er omfattet af ordning for tømning af olie- og benzinudskillere, jf. Frederikshavn Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

  Er du transportør/indsamler?
  Du skal som transportør/indsamler kontakte Forsyningen for at blive registreret og godkendt.

  Hent blanket "Registrering af transportør/indsamler som tømmer olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang i Frederikshavn Kommune"

  Er du affaldsproducent og driver virksomhed, hvortil der er knyttet en olie- og benzinudskiller?
  Det påhviler affaldsproducenter at anmelde udskillere og sandfang til Forsyningen.

  Hent blanket "Anmeldelse/sløfning af olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang i Frederikshavn Kommune"

  Instruktion til håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Forsyningen

  I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

  Det er vigtigt for os, at både vores egne medarbejdere og personer, der er ansat i virksomheder, som udfører arbejde for os, arbejder på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

  I pjecen Generelt som sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S kan du læse om Forsyningens generelle sikkerhedsregler. Herudover beder vi dig være opmærksom på de lokale regler, der gælder på den arbejdsplads, hvor arbejdet udføres.

  Hent pjecen Generelt om sikkerhed i Forsyningen.