Ældre

  Del af Knivholtvej er fortsat spærret frem til den 12. september

  10-09-2018 - 12-09-2018

  Da vi er ved at etablere kloak til nyt byggeri, er Knivholtvej fortsat spærret frem til den 12. september på en strækning på cirka 50 meter ud for EUC Nord, Knivholtvej 18. Den nordlige indkørsel til EUC Nord vil ikke være berørt. Ved den sydlige indkørsel vil der være passage i ét spor. Der etableres omkørsel ad Flade Engvej

  Entreprenør: Vennelyst
  Kontaktperson ved Vennelyst: Søren Christiansen, tlf. 2524 6038
  Kontaktperson ved Forsyningen: Hans Strange, tlf. 5163

  Oprydning efter arbejdsnedlæggelsen pågår stadig

  28-05-2019 - 05-06-2019

  Ved dagens (tirsdag) afslutning forventer vi, at alle ejendomme har fået tømt affaldsbeholderen minimum 1 gang efter arbejdsnedlæggelsens ophør.

  Næste fase er, at renovationsmedarbejderne skal indsamle affaldet, så tømningerne bliver foretaget på normal tømningsdag. Det vil foregå i den kommende tid. Det forventes, at indsamlingen vil være i normal drift i løbet af uge 23.

  Næste tømning vil formentlig blive foretaget på en anden ugedag end normalt.

  Da ophobet affald nu er indsamlet, lukkes der for muligheden for at aflevere renovationsaffald på genbrugspladserne.

  Såfremt du ikke har fået tømt affald 1 gang efter arbejdsnedlæggelsen blev afsluttet, beder vi dig venligst kontakte vores Kundeservice på mail, kundeservice@forsyningen.dk eller ringe på tlf., 9829 9000.

   

  Brud på vandledning i nordlig del af Skagen

  19-06-2019 - 19-06-2019

  I forbindelse med brud på vandledning i den nordlige del af Skagen kan der forekomme farvet vand hos kunderne. Vi anbefaler, at man lader vandet løbe i vandhanen, der er tættest på, hvor installationen går ind i huset. Derved kan yderligere spredning af det farvet vand begrænses. Frederikshavn Vand A/S arbejder på at udbedre skaden.


  Vi beklager de gener, det måtte medføre.
   

  Nogle sommerhuse får ændret tømningsdag for affaldsindsamling

  12-07-2019 - 26-07-2019

  Der pågår omlægning af tømningsdage for nogle sommerhuse. Det medfører, at de kan få tømt affald en dag senere end normalt. Disse sommerhuse vil få tømt på den nye tømningsdag fra og med uge 29. De berørte sommerhusejere vil modtage information herom i postkassen.

  Del af Abildvej spærret for gennemkørsel i ugerne 48-49

  15-11-2018 - 07-12-2018

  På grund af ledningsarbejder er en del af Abildvej spærret i ugerne 48-49. Tilkørsel til Frydenstrandskolen skal ske via Flade Engvej.

  Vi beklager de generne, dette medfører.

  Venlig hilsen

  FORSYNINGEN

  Råholtvej spærret fra kl. 7.00-16.00

  13-06-2019 - 21-06-2019

  På grund af renovering af fjernvarmeledninger er Råholtvej spærret i perioden 13. juni til og med 21. juni fra kl. 7.00 - 16.00. Vi anbefaler omkørsel via Koktvedvej.

  Vi beklager de gener, det måtte medføre.

  Sydlige del af Bangsbovej er fortsat spærret for gennemkørsel

  26-09-2019 - 30-11-2019

  Bangsbovej fra Donbækvej og ned til Dronning Margrethes Vej er fortsat spærret på grund af asfaltering efter renovering af vandledninger og fjernvarmeledninger.

  Vi beklager de gener, det renoveringen måtte medføre.

  Sms-service

  Sms-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.
  Er du borger i Frederikshavn Kommune og har en mobiltelefon, er du automatisk omfattet af Forsyningens sms-service. Sms-service informerer dig med øjebliks varsel i tilfælde af driftsforstyrrelser eller krisesituationer, men også i forbindelse med servicemeddelelser.

  Du har naturligvis mulighed for at vælge sms-service fra eller fx melde nogle mobilnumre til og andre fra. Det er helt op til dig.

  Har du sommerhus i kommunen, men fast bopæl uden for kommunen, har du mulighed for at melde dit mobilnummer til sms-service, så du kan blive informeret om driftsforstyrrelser i det område, dit sommerhus er beliggende, eller hvis der skulle opstå en krisesituation.

  Tilmeld eller afmeld sms-service

  Tilmelde sms- og mailservice
  Vælg "Tilmeld", hvis du ønsker at tilknytte et mobilnummer til sms-service, som ikke er registreret på din bopæl. Her kan du også tilknytte en mailadresse, hvis du også ønsker at få besked via mail.

  Når du tilmelder et mobilnummer til sms-service, skal du have telefonen i nærheden, da der bliver sendt en pinkode til nummeret. Du skal herefter indtaste pinkoden i systemet, inden du kan tilmelde nummeret.

  Afmeld sms-service
  Vælg "Afmeld", hvis du ønsker at afmelde vores automatiske sms-service. Vælg også "Afmeld", hvis du har flere mobiltelefoner knyttet til din bopæl, men ikke ønsker alle telefonerne omfattet af sms-service.