Aktuelt

  Gærumvej er spærret på ny strækning fra 3. august

  03-08-2020 - 30-09-2020

  Forsyningen renoverer ledninger i Gærumvej, og du vil derfor opleve at dele af strækningen er spærret i perioder. Dette sker i etaper for at give adgang til de erhvervsdrivende og genere trafikken mindst muligt.

  Mandag 3. august 2020 påbegynder Forsyningen 3. etape. Det betyder, at Gærumvej spærres mellem Samsøvej og Søndergade. Til gengæld vil der være åben for ærindekørsel fra Bangsbovej til Samsøvej.

  Frederikshavn Kommune anlægger cykelsti/fortov og udskifter vejbrønde samtidig med det øvrige arbejde.

  Der kan forekomme gener i forbindelse med trafikafviklingen. Der bliver opsat gule omkørselsskilte, som henviser vejtrafikken til alternative ruter, imens arbejdet står på. NT er informeret, og du kan derfor opleve, at busruterne er omlagt i arbejdsperioden.

  Cykelstien bliver opretholdt i hele perioden, dog kan der være perioder, hvor den forskydes lidt, men der vil hele tiden være en adgangsvej for skolebørnene ved Sæbybanestien.

  FAKTA
  Forsyningen renoverer ledninger i Gærumvej i foråret og sommeren 2020. Det er et stort projekt, der involverer både Forsyningen, som skifter varme- og vandledninger og Frederikshavn Kommune, som afslutter projektet med at retablere vejen og fortov/cykelsti.

  Arbejdet strækker sig fra krydset ved Gærumvej/Bangsbovej/Hånbækvej og ned til Søndergade. Entreprenørarbejdet udføres af Vennelyst.

  Læs mere om projektet

   

  Ældre

  Ingen avisindsamling i Sæby lørdag den 18. april

  16-04-2020 - 19-04-2020

  På grund af situationen med corona har DDS Sæbygaard Spejderne i Sæby besluttet at aflyse avisindsamlingen i Sæby lørdag den 18. april.

  Du kan i stedet benytte de opstillede containere i byen eller vente til næste indsamling, som indtil videre er planlagt til den 13. juni 2020.

   


   

  Sms-service

  Sms-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.
  Er du borger i Frederikshavn Kommune og har en mobiltelefon, er du automatisk omfattet af Forsyningens sms-service. Sms-service informerer dig med øjebliks varsel i tilfælde af driftsforstyrrelser eller krisesituationer, men også i forbindelse med servicemeddelelser.

  Du har naturligvis mulighed for at vælge sms-service fra eller fx melde nogle mobilnumre til og andre fra. Det er helt op til dig.

  Har du sommerhus i kommunen, men fast bopæl uden for kommunen, har du mulighed for at melde dit mobilnummer til sms-service, så du kan blive informeret om driftsforstyrrelser i det område, dit sommerhus er beliggende, eller hvis der skulle opstå en krisesituation.

  Tilmeld eller afmeld sms-service

  Tilmelde sms- og mailservice
  Vælg "Tilmeld", hvis du ønsker at tilknytte et mobilnummer til sms-service, som ikke er registreret på din bopæl. Her kan du også tilknytte en mailadresse, hvis du også ønsker at få besked via mail.

  Når du tilmelder et mobilnummer til sms-service, skal du have telefonen i nærheden, da der bliver sendt en pinkode til nummeret. Du skal herefter indtaste pinkoden i systemet, inden du kan tilmelde nummeret.

  Afmeld sms-service
  Vælg "Afmeld", hvis du ønsker at afmelde vores automatiske sms-service. Vælg også "Afmeld", hvis du har flere mobiltelefoner knyttet til din bopæl, men ikke ønsker alle telefonerne omfattet af sms-service.