Ældre

  Del af Knivholtvej er fortsat spærret frem til den 12. september

  10-09-2018 - 12-09-2018

  Da vi er ved at etablere kloak til nyt byggeri, er Knivholtvej fortsat spærret frem til den 12. september på en strækning på cirka 50 meter ud for EUC Nord, Knivholtvej 18. Den nordlige indkørsel til EUC Nord vil ikke være berørt. Ved den sydlige indkørsel vil der være passage i ét spor. Der etableres omkørsel ad Flade Engvej

  Entreprenør: Vennelyst
  Kontaktperson ved Vennelyst: Søren Christiansen, tlf. 2524 6038
  Kontaktperson ved Forsyningen: Hans Strange, tlf. 5163

  Status på indsamling af dagrenovation og papiraffald

  11-03-2019 - 18-03-2019

  Vi har i de seneste uger oplevet forsinkelser på flere af ruterne ved indsamlinger af dagrenovation og papiraffald. Remondis A/S, som i praksis udfører indsamlingen, har derfor sendt Forsyningen en redegørelse for forsinkelserne. Remondis A/S oplyser, at der i de seneste uger er arbejdet på en tilpasning af ruterne. Det har vist sig, at der er behov for indsættelse af ekstra ressourcer. Dette er sket nu, og Remondis A/S forventer derfor stabil drift fra og med 11. marts 2019.
  Vi beklager forsinkelserne og takker for den viste tålmodighed.

  Grønt vand i hanen på Søborgvej.

  01-01-0001 - 01-01-0001

  Del af Abildvej spærret for gennemkørsel i ugerne 48-49

  15-11-2018 - 07-12-2018

  På grund af ledningsarbejder er en del af Abildvej spærret i ugerne 48-49. Tilkørsel til Frydenstrandskolen skal ske via Flade Engvej.

  Vi beklager de generne, dette medfører.

  Venlig hilsen

  FORSYNINGEN