Aktuelt

  Grønt vand i hanen Finlandsvej - Rimmens Allé

  16-10-2018 - 20-10-2018

  Finlandsvej - Rimmens Allé
  Grønt vand i hanen ! Forsyningen har modtaget opkald på, at der skulle være grønt vand i hanen på Finlandsvej - Rimmens Allé.
  Hvis du oplever dette bedes du prøve at følge nedenstående test af varmtvandsbeholder eller gennemstrømsvandvarmer.

  Test af varmtvandsbeholder eller gennemstrømsvandvarmer.
  Du skal lukke for hovedventilen på koldt vand. Denne sidder ved din koldtvandsmåler.
  Herefter åbner du for din varmtvandshane. Den skal efter få sekunder holde op med at løbe. Hvis der til stadighed kommer vand og dette er grønligt er der sandsynligt hul i din vandvarmer.
  Du kan som en sikkerhed se om din vandmåler står stille samtidig med at der løber vand ud af varmtvandshanen. Hvis der løber vand ud af varmtvandshanen og måleren står stille er der hul i vandvarmeren og du skal kontakte din Vvs-installatør for udskiftning.

  Med venlig hilsen

  FORSYNINGEN

  Ældre

  Del af Knivholtvej er spærret i perioden den 22. august til 7. september

  20-08-2018 - 08-09-2018

  Da Frederikshavn Spildevand A/S skal etablere kloak til nyt byggeri, er Knivholtvej i perioden den 22. august til 7. september spærret på en strækning på cirka 50 m ud for EUC Nord, Knivholtvej 18. Den nordlige indkørsel til EUC Nord vil ikke være berørt. Ved den sydlige indkørsel vil der være passage i ét spor. Der etableres omkørsel ad Flade Engvej.

  Vi beklager de gener, det måtte medføre.

  Entreprenør: Vennelyst
  Kontaktperson ved Vennelyst: Søren Christiansen, tlf. 2524 6038
  Kontaktperson ved Forsyningen: Hans Strange, tlf. 5163 3085

  Del af Knivholtvej er fortsat spærret frem til den 12. september

  10-09-2018 - 12-09-2018

  Da vi er ved at etablere kloak til nyt byggeri, er Knivholtvej fortsat spærret frem til den 12. september på en strækning på cirka 50 meter ud for EUC Nord, Knivholtvej 18. Den nordlige indkørsel til EUC Nord vil ikke være berørt. Ved den sydlige indkørsel vil der være passage i ét spor. Der etableres omkørsel ad Flade Engvej

  Entreprenør: Vennelyst
  Kontaktperson ved Vennelyst: Søren Christiansen, tlf. 2524 6038
  Kontaktperson ved Forsyningen: Hans Strange, tlf. 5163

  Grønt vand i hanen på Søborgvej.

  01-01-0001 - 01-01-0001