Aktuelt

  Gærumvej er spærret på ny strækning fra 3. august

  03-08-2020 - 30-09-2020

  Forsyningen renoverer ledninger i Gærumvej, og du vil derfor opleve at dele af strækningen er spærret i perioder. Dette sker i etaper for at give adgang til de erhvervsdrivende og genere trafikken mindst muligt.

  Mandag 3. august 2020 påbegynder Forsyningen 3. etape. Det betyder, at Gærumvej spærres mellem Samsøvej og Søndergade. Til gengæld vil der være åben for ærindekørsel fra Bangsbovej til Samsøvej.

  Frederikshavn Kommune anlægger cykelsti/fortov og udskifter vejbrønde samtidig med det øvrige arbejde.

  Der kan forekomme gener i forbindelse med trafikafviklingen. Der bliver opsat gule omkørselsskilte, som henviser vejtrafikken til alternative ruter, imens arbejdet står på. NT er informeret, og du kan derfor opleve, at busruterne er omlagt i arbejdsperioden.

  Cykelstien bliver opretholdt i hele perioden, dog kan der være perioder, hvor den forskydes lidt, men der vil hele tiden være en adgangsvej for skolebørnene ved Sæbybanestien.

  FAKTA
  Forsyningen renoverer ledninger i Gærumvej i foråret og sommeren 2020. Det er et stort projekt, der involverer både Forsyningen, som skifter varme- og vandledninger og Frederikshavn Kommune, som afslutter projektet med at retablere vejen og fortov/cykelsti.

  Arbejdet strækker sig fra krydset ved Gærumvej/Bangsbovej/Hånbækvej og ned til Søndergade. Entreprenørarbejdet udføres af Vennelyst.

  Læs mere om projektet

   

  Ældre

  Ingen avisindsamling i Sæby lørdag den 18. april

  16-04-2020 - 19-04-2020

  På grund af situationen med corona har DDS Sæbygaard Spejderne i Sæby besluttet at aflyse avisindsamlingen i Sæby lørdag den 18. april.

  Du kan i stedet benytte de opstillede containere i byen eller vente til næste indsamling, som indtil videre er planlagt til den 13. juni 2020.