Ældre

Brud på vandledning på Sønderklit i Skagen

29-08-2017 - 29-08-2017

På grund af ledningsbrud på en hovedledning er vi desværre nødt til at lukke for vandforsyningen til ejendomme på Sønderklit i Skagen

Vi arbejder hurtigst muligt på at udbedre skaden.

Vi beklager de gener, det må medføre.

Ingen vand på Apholmenvej og Askekrogen

28-08-2017 - 28-08-2017

På grund af brud på vandledning er der i øjeblikket ingen vand  til ejendomme på Apholmenvej og Askekrogen. Vi arbejder på at udbedre skaden og beklager de gener, det må medføre.

Status på brud på vandledning

28-08-2017 - 28-08-2017

Der er igen åbnet for vandet i dele af Frederikshavn efter brud på vandledning.

På grund af bruddet vil det meste af Frederikshavn, Strandby og Elling være berørt af uklart vand. Forsyningen skyller ud på ledningsnettet.

Vi opfordrer til, at du selv skyller ud på egen installation, Først på en hane, der er nærmest, hvor vandet går ind i huset og efterfølgende kort på øvrige haner på installationen.

Vi beklager ulejligheden.

 

 

Vi lukker for vandet til enkelte ejendomme på Gærumvej

18-05-2017 - 22-05-2017

Vi arbejder i krydset Gærumvej/Hånbækvej/Bangsbovej fra fredag den 19. maj til søndag den 21. maj.

I den forbindelse bliver det nødvendigt at lukke for vandet, der forsyner ejendommene Gærumvej 43 – 83 samt 44 – 78.

Vi bestræber os på at advisere ejerne af ejendommene, 2 timer inden vi lukker. Der kan dog ske uforudsete hændelser, der gør, at vi må lukke med det samme og uden varsel.

Vi anbefaler, at de berørte kunder tapper vand fredag morgen.

Der kan forekomme misfarvet vand i forbindelse med lukningen. Hvis det er tilfældet, bør du skylle ud på den nærmeste hane, hvor vandet går ind i huset.

Vi beklager ulejligheden.

Grønt vand på Stenbakkevej- F Übersaxvej

01-01-0001 - 01-01-0001

test

01-01-0001 - 01-01-0001

Der er i øjeblikket lugtgener fra Frederikshavn Renseanlæg

12-10-2016 - 14-10-2016

Der er i øjeblikket lugtgener fra Frederikshavn Renseanlæg - vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.

Lukket for fjernvarmen torsdag den 30. juni

01-01-0001 - 01-01-0001

Kortvarig afbrydelse af vand i Bratten

01-01-0001 - 01-01-0001

Lukket for fjernvarmen torsdag den 23. marts

01-01-0001 - 01-01-0001