Ældre

Vi lukker for vandet til enkelte ejendomme på Gærumvej

18-05-2017 - 22-05-2017

Vi arbejder i krydset Gærumvej/Hånbækvej/Bangsbovej fra fredag den 19. maj til søndag den 21. maj.

I den forbindelse bliver det nødvendigt at lukke for vandet, der forsyner ejendommene Gærumvej 43 – 83 samt 44 – 78.

Vi bestræber os på at advisere ejerne af ejendommene, 2 timer inden vi lukker. Der kan dog ske uforudsete hændelser, der gør, at vi må lukke med det samme og uden varsel.

Vi anbefaler, at de berørte kunder tapper vand fredag morgen.

Der kan forekomme misfarvet vand i forbindelse med lukningen. Hvis det er tilfældet, bør du skylle ud på den nærmeste hane, hvor vandet går ind i huset.

Vi beklager ulejligheden.

Der er i øjeblikket lugtgener fra Frederikshavn Renseanlæg

12-10-2016 - 14-10-2016

Der er i øjeblikket lugtgener fra Frederikshavn Renseanlæg - vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.

Lukket for fjernvarmen torsdag den 30. juni

01-01-0001 - 01-01-0001

Kortvarig afbrydelse af vand i Bratten

01-01-0001 - 01-01-0001

Lukket for fjernvarmen torsdag den 23. marts

01-01-0001 - 01-01-0001

Kortvarige udfald på vandforsyningen på Pilevej i Gærum

01-03-2016 - 08-05-2016

Vi renoverer vandledningerne på Skræddervej i Gærum fra Østergade til Birkevej. Pilevej 2-6 kan opleve kortvarige udfald. Forsyningen fornyer løbende ledningsnettet og som et led i dette, skal vi nu renovere vandledningerne på Skræddervej i Gærum, 9900 Frederikshavn fra Østergade til Birkevej.

Beboerne på Pilevej 2-6 kan opleve kortvarige udfald på vandforsyningen.

Brud på Solsbækvej

26-08-2016 - 29-08-2016

Der er brud på vandledningen på Solsbækvej. Forsyningen arbejder på sagen og fejlen vil blive udbedret hurtigst muligt.

Efter brud på vandledning ved Ålbæk

31-08-2016 - 01-09-2016

Forsyningen har udbedret skaden på en vandledning ved Ålbæk

Der kan efterfølgende forekomme brunt vand. Lad vandet løbe til det er klart igen.

Brud på vandledning, Søvangsvej i Sæby

05-10-2016 - 05-10-2016

På grund af brud på en vandledning er der lukket for vandet til enkelte ejendomme på Søvangsvej, Solsbækvej og Rosenvej i Sæby.

Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.

Grumset vand i Skagen

06-10-2016 - 06-10-2016

På grund af brud på en hovedledning ved det grå fyr i Skagen kan der forekomme grumset vand i et område omkring Nedre Mosevej og Skagavej.

 

Sms-service

Sms-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.
Er du borger i Frederikshavn Kommune og har en mobiltelefon, er du automatisk omfattet af Forsyningens sms-service. Sms-service informerer dig med øjebliks varsel i tilfælde af driftsforstyrrelser eller krisesituationer, men også i forbindelse med servicemeddelelser.

Du har naturligvis mulighed for at vælge sms-service fra eller fx melde nogle mobilnumre til og andre fra. Det er helt op til dig.

Har du sommerhus i kommunen, men fast bopæl uden for kommunen, har du mulighed for at melde dit mobilnummer til sms-service, så du kan blive informeret om driftsforstyrrelser i det område, dit sommerhus er beliggende, eller hvis der skulle opstå en krisesituation.

Tilmeld eller afmeld sms-service

Tilmelde sms- og mailservice
Vælg "Tilmeld", hvis du ønsker at tilknytte et mobilnummer til sms-service, som ikke er registreret på din bopæl. Her kan du også tilknytte en mailadresse, hvis du også ønsker at få besked via mail.

Når du tilmelder et mobilnummer til sms-service, skal du have telefonen i nærheden, da der bliver sendt en pinkode til nummeret. Du skal herefter indtaste pinkoden i systemet, inden du kan tilmelde nummeret.

Afmeld sms-service
Vælg "Afmeld", hvis du ønsker at afmelde vores automatiske sms-service. Vælg også "Afmeld", hvis du har flere mobiltelefoner knyttet til din bopæl, men ikke ønsker alle telefonerne omfattet af sms-service.