Status pr. 22. december 2022

  Status Kilden

  Se "Oversigtskort Fjernvarmearbejder Kilden"

  Kilden Nord

  Retableringsarbejdet fortsætter ind i det nye år. 

  Grundet vintervejret i starten af december har berørte indkørsler mv. ikke været nemme at retablere pt. grundet frost i jorden.

  Vand- og fjernvarmearbejdet er afsluttet på Siriusvej, Capellavej, Vegavej og Nordstjernevej og her kommer der asfalt på først i det nye år. 

  Igangværende arbejder 
  Retablering af Gemmavej, Siriusvej, Orionvej, Capellavej, Lerstien og Vegavej forventes udføres i januar og februar og forventes færdigt herefter. 

  Kommende arbejder
  Capellavej, Vegavej og Nordstjernevej dækkes op med grus inden jul.
  Dog vil der være åbne fjernvarmestikkanaler, der ikke kan nås at blive dækket op inden jul og nytår.

  Jordpladsen ved Brønderslevvej bliver nedlagt og fjernet. Vi er igang med en generel oprydning, vi rømmer pladsen for jord, containere m.m. 

  Marken bliver grubbet og genetableret inden 28. februar.

   

  Kilden Syd
  Vand- og fjernvarmearbejdet er afsluttet i Gl. Kilden. Der er påbegyndt generel oprydning.

  Der var teknisk gennemgang i uge 48, hvor der var repræsentanter fra de 2 grundejerforeninger, kommunens vejmyndighed, Niras, Vennelyst og Forsyningen. 

  Ud fra gennemgangen blev der udfærdiget en fejl- og mangelliste. Vi forventer at være færdige med retableringen i januar ud fra fejl- og mangellisten. 

  Kommende arbejder
  Jordpladsen ved Hegnet bliver nedlagt og fjernet.

  Marken bliver grubbet og genetableret inden 28. februar.

   

  Tilkobling af fjernvarme 2023
  Alle, der skal tilsluttes i det nye år, skal selv sørge for at framelde eget gasstik hos Evida.

  Forsyningen startede projektet med 90 tilkendegivelser og har i dag 229 underskrevne aftaler. 

  Enkelte har valgt at flytte aftalen og lade sig tilkoble fjernvarme i foråret 2023. Forsyningen vil selv tilslutte fjernvarme i det nye år til de enkle grundejere.

  Forsyningen takker alle i Kilden for det gode samarbejde i 2022 og ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår.

  Status pr. 9. december 2022

  Status Kilden

  Se ”Oversigtskort Fjernvarmearbejder Kilden” 

  Kilden Nord
  Vand- og fjernvarmearbejdet er afsluttet på Siriusvej, Orionvej, Capellavej og Vegavej - efterfølgende retablering.

  Desværre er vi rendt ind i vintervejr, hvilket medfører, at retablering af berørte indkørsler mv. ikke er nemme at retablere pt. grundet frost i jorden.

  Så snart frosten er væk fra jorden igen, vil de forsætte retableringsarbejdet.

  Igangværende arbejder 
  Der pågår grave- og fjernvarmearbejder på:

  Nordstjernevej – Hovedledninger færdig uge 50
  Retablering af Gemmavej, Siriusvej, Orionvej, Capellavej, Lerstien og Vegavej

   

  Kommende arbejder
  Der udlægges asfalt på Orionvej, Gemmavej uge 50
  Capellavej, Vegavej og Nordstjernevej dækkes op med grus inden jul.

  Dog vil der være åbne fjernvarmestikkanaler, der ikke kan nås at blive dækket op inden jul og nytår.

  Jordpladsen ved Brønderslevvej bliver nedlagt og fjernet.

  Marken bliver grubbet og genetableret inden 28. februar.

   

  Kilden Syd
  Vand- og fjernvarmearbejdet er afsluttet i Gl. Kilden

  Der var teknisk gennemgang i uge 48, hvor der var repræsentanter fra de 2 grundejerforeninger, kommunens vejmyndighed, Niras, Vennelyst og Forsyningen.

  Ud fra gennemgangen blev der udfærdiget en fejl- og mangelliste.

  Desværre er vi rendt ind i vintervejr, hvilket medfører, at retableringen jf. fejl- og mangelliste og berørte indkørsler mv. ikke er nemme at udføre pt. grundet frost i jorden.

  Så snart frosten er væk fra jorden igen, vil de forsætte retableringsarbejdet.

   

  Kommende arbejder
  Jordpladsen ved Hegnet bliver nedlagt og fjernet.

  Marken bliver grubbet og genetableret inden 28. februar.

   

  Tilkobling af fjernvarme
  Evida har desværre opsagt deres samarbejde med Forsyningen grundet travlhed. Dette bevirker at ALLE selv skal sørge for at framelde deres eget gasstik hos Evida.

  Der er lavet en plan for de sidste tilkoblinger frem til og med uge 51. De som skal have fjernvarme frem til og med uge 51 er adviseret om hvilke dage, der tilsluttes fjernvarme.

  Det er vigtigt; at I får aftalt med jeres VVS-installatør, at han skal få bestilt fjernvarmeunit hjem, da det har vist sig, at der enkelte steder er længere leveringstid på fjernvarmeunits.

  Og så er det ærgerligt, hvis det ikke kan lade sig gøre og få fjernvarmestikket ind til aftalte tidspunkt og derved måske ryger bagerst i tilkoblingslisten.

  Den store tilslutning i Kilden har medført, at Forsyningen har haft held til at entrere med 3 ekstra graveentreprenører, der vil forsøge at tage alle ekstra fjernvarmestik, som ønsker tilkobles inden jul.

  Forsyningen startede projektet med 90 tilkendegivelser og har i dag 227 underskrevne aftaler. Vennelyst og Jydsk Rør giver alt, hvad de kan for at komme i mål med projektet i år.

  Projektet med 8,1 km. hovedledning inkl. 90 fjernvarmetilslutninger skulle i teorien have taget 18 måneder at realisere, men de formår at realisere hele projektet på 13 måneder inkl. ekstra 131 fjernvarmetilslutninger.

  Enkelte har valgt at flytte aftalen og lade sig tilkoble fjernvarme i foråret 2023.

  Hvis du stadig går og ønsker fjernvarme til kampagnerabatten, skal du indgå aftale indeværende år. Men kan desværre måske først blive tilsluttet fjernvarme primo 2023 grundet fuldt booket kalender.

   

  Forsyningen takker alle i Kilden for det gode samarbejde i 2023 og ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår.

  Status pr. 14. november 2022

  Status Kilden

  Se ”Oversigtskort Fjernvarmearbejder Kilden” 

  Kilden Nord

  Vand- og fjernvarmearbejdet er afsluttet på Tronderupvej, Gemmavej, og Lerstien - efterfølgende retablering.

  Igangværende arbejder 

  Der pågår grave- og fjernvarmearbejder på: Siriusvej, Vegavej, Orionvej og Capellavej

  Siriusvej – Retablering af vejen og fjernvarme stiktilslutninger pågår i uge 46
  Orionvej – Etablering af fjernvarmeledning. Fjernvarme stiktilslutninger pågår i uge 47 og 48
  Vegavej – Gravearbejde og etablering af vand og fjernvarme pågår. Fjernvarme stiktilslutninger pågår i uge 49
  Capella - Gravearbejde og etablering af vand og fjernvarme pågår. Fjernvarme stiktilslutninger pågår i uge 50

  Kommende arbejder

  Nordstjernevej – Gravearbejde forventes påbegyndt omkring uge 47

  Vand og fjernvarme hovedledning etableres i uge 48 – 50. Fjernvarme stiktilslutninger pågår i uge 51.  

   

  Kilden Syd

  Vand- og fjernvarmearbejdet er afsluttet på Højvangen, Dalvangen og Hegnet, efterfølgende retablering.

  Der forventes udlagt asfalt inden for de kommende 14 dage ultimo uge 47 primo uge 48

  Igangværende arbejder

  Der pågår gravearbejde i Dalvangen, Højvangen, og Hegnet

  Hegnet – Fjernvarmestiktilslutninger pågår i uge 46.

   

  Fjernvarmearbejdet i Kilden Syd er efter uge 46 afsluttet, og der vil efterfølgende foregå løbende retablering af fjernvarmestik til ejendommene, der er tilsluttet fjernvarme. 

  Der er teknisk gennemgang af området i uge 48, hvor formænd i begge grundejerforeninger er indkaldt.

   

  Tilkobling af fjernvarme
  Evida har desværre opsagt deres samarbejde med Forsyningen grundet travlhed. Dette bevirker, at ALLE selv skal sørge for at framelde deres eget gasstik hos Evida. Se skrivelse ”Kære nuværende og kommende fjernvarmeforbrugere i Kilden” Skrivelsen er også fremsendt på mail.

  Der er lavet en plan for de sidste tilkoblinger frem til og med uge 51. De som skal have inden uge 51 er adviseret om hvilke dage, der tilsluttes fjernvarme.

  Det er vigtigt, at I får aftalt med jeres VVS-installatør, at han skal få bestilt fjernvarmeunit hjem, da det har vist sig at der enkelte steder er længere leveringstid på fjernvarmeunits. Og så er det ærgerligt, hvis det ikke kan lade sig gøre og få fjernvarmestikket ind til aftalte tidspunkt og derved måske ryger bagerst i tilkoblingslisten.

  Den store tilslutning i Kilden har medført, at Forsyningen har haft held til at entrere med en ekstra graveentreprenør, der vil forsøge at tage så mange ekstra fjernvarmestik det er muligt inden jul.

  Forsyningen startede projektet med 90 tilkendegivelser og har i dag 221 underskrevne aftaler. Vennelyst og Jydsk Rør giver alt, hvad de kan for at komme i mål med projektet i år.

  Projektet med 8,1 km. hovedledning inkl. 90 fjernvarmetilslutninger skulle i teorien have taget 18 måneder at realisere, men de formår at realisere hele projektet på 13 måneder inkl. de ekstra 131 fjernvarmetilslutninger.

  Hvis Du stadig går og ønsker fjernvarme til kampagnerabatten, skal du indgå aftale indeværende år, men du kan desværre måske først blive tilsluttet fjernvarme primo 2023 grundet fuldt booket kalender.

  Status pr. 19. oktober 2022

  Status Kilden

  Se ”Oversigtskort Fjernvarmearbejder Kilden” 

  Der er onsdag den 9. oktober leveret det sidste læs fjernvarmerør til Kilden. I alt 8,1 km rør svarende til 675 længder á 12 meter eller ca. 27 lastbiltræk.

  Hertil er der leveret godt 3,0 km fjernvarmestikledning.

  Kilden Nord

  Igangværende arbejder 
  Der pågår gravearbejde i Lerstien, Gemmavej, Siriusvej og Orionvej

  • Lerstien afsluttes rørarbejder med udgangen af uge 42, efterfølgende retablering de sidste fjernvarmestik tilsluttes uge 43
  • Gemmavej påbegyndes rørarbejdet uge 43 og afsluttes med udgangen af uge 43 og klar til fjernvarmestik uge 44
  • Siriusvej påbegyndes rørarbejdet uge 44 og afsluttes med udgangen af uge 45 og fjernvarmetilslutninger sker efterfølgende uge 46
  • Orionvej påbegyndes rørarbejdet uge 44 og afsluttes uge 46. Fjernvarmetilslutninger sker efterfølgende fra uge 47.

  Kilden Syd

  Vand- og fjernvarmearbejdet er afsluttet på Vangensvej og Kirkestien, efterfølgende retablering.

  Igangværende arbejder

   Der pågår gravearbejde i Dalvangen, Højvangen, og Hegnet

  • Højvangen afsluttes rørarbejder med uge 43, efterfølgende retablering
  • Dalvangen påbegyndes rørarbejdet uge 42 og afsluttes med udgangen af uge 43 og klar til fjernvarmestik uge 46.
  • Hegnet påbegyndes rørarbejdet uge 44 og afsluttes med udgangen af uge 44 og fjernvarmetilslutninger sker efterfølgende uge 45.

   

  Tilkobling af fjernvarme

  Evida har desværre opsagt deres samarbejde med Forsyningen grundet travlhed. Dette bevirker, at ALLE selv skal sørge for at framelde deres eget gasstik hos Evida.

  Se skrivelse ”Kære nuværende og kommende fjernvarmeforbrugere i Kilden” Skrivelsen er også fremsendt på mail. 

  Der er lavet en plan for tilkoblingerne frem til og med uge 48. De som skal tilkobles inden uge 48, er adviseret om hvilke dage, der tilsluttes fjernvarme.

  Forsyningen kontakter de husstande, som skal have tilsluttet fjernvarme ca. 4 uger før. 

  Det er vigtigt, at I får aftalt med jeres VVS-installatør, at han skal få bestilt fjernvarmeunit hjem, da det har vist sig, at der enkelte steder er længere leveringstid på fjernvarmeunits. Og så er det ærgerligt, hvis det ikke kan lade sig gøre og få fjernvarmestikket ind til aftalte tidspunkt og derved måske ryger bagerst i tilkoblingslisten. 

  Den store tilslutning i Kilden har medført, at Forsyningen har haft held til at entrere med en ekstra graveentreprenør, der vil forsøge at tage så mange ekstra fjernvarmestik det er muligt inden jul.

  Forsyningen startede projektet med 90 tilkendegivelser og har i dag 217 underskrevne aftaler. Vennelyst og Jydsk Rør giver alt, hvad de kan for at komme i mål med projektet i år.

  Projektet med 8,1 km. hovedledning inkl. 90 fjernvarmetilslutninger skulle i teorien have taget 18 måneder at realisere, men de formår at realisere hele projektet på 13 måneder inkl. de ekstra 127 fjernvarmetilslutninger. 

  Hvis du stadig går og ønsker fjernvarme til kampagnerabatten, skal du indgå aftalen i indeværende år - men kan desværre måske først blive tilsluttet fjernvarme primo 2023 grundet fuldt booket kalender.

  Status pr. 3. oktober 2022

  Status Kilden
  Se ”Oversigtskort Fjernvarmearbejder Kilden” 

   

  Kilden Nord
  Vand- og fjernvarmearbejdet på hovedledningsanlæg er afsluttet i Tronderupvej. Der retableres vej.

  Igangværende arbejder
  Vand- og fjernvarme pågår med etablering af ledningsanlæg i det grønne areal mod Lerstien og på Lerstien. Fjernvarmearbejdet inkl. fjernvarmestik er afsluttet uge 43.

  Der pågår gravearbejde i Gemmavej. Arbejdet forventes afsluttet uge 43 og klar til fjernvarmestik uge 44

   

  Kilden Syd
  Vand- og fjernvarmearbejdet er afsluttet på størstedelen af Vangensvej.

  Igangværende arbejder
  Fjernvarme pågår med etablering af ledningsanlæg i den nederste del af Vangensvej, færdiggøres og klar til fjernvarmestik uge 41

  Vand og fjernvarmearbejder pågår i Kirkestien og Højvangen.

  Kirkestien er færdiggjort og  klar til fjernvarmestik uge 42.

  Højvangen er færdiggjort og klar til fjernvarmestik uge 45.

   

  Tilkobling af fjernvarme
  Evida har desværre opsagt deres samarbejde med Forsyningen grundet travlhed. Dette bevirker at ALLE selv skal sørge for at framelde deres eget gasstik hos Evida.

  Se skrivelse ”Kære nuværende og kommende fjernvarmeforbrugere i Kilden” Skrivelsen er også fremsendt på mail.

   

  Der er lavet en plan for tilkoblingerne frem til og med uge 45. De som skal have fjernvarme frem til uge 45 er adviseret om. hvilke dage, der tilsluttes fjernvarme.

  Forsyningen kontakter de husstande, som skal have tilsluttet fjernvarme ca. 4 uger før.

   

  Det er vigtigt, at i får aftalt med jeres VVS-installatør, at han skal få bestilt fjernvarmeunit hjem, da det har vist sig, at der enkelte steder er længere leveringstid på fjernvarmeunits. Og så er det ærgerligt, hvis det ikke kan lade sig gøre at få fjernvarmestikket ind til aftalte tidspunkt og derved måske ryger bagerst i tilkoblingslisten.

  Der er nu så stor tilslutning til fjernvarme i Kilden, at det ikke er muligt for nye at blive tilsluttet indeværende år. Hvis du stadig går og ønsker fjernvarme til kampagnerabatten, skal du indgå aftale indeværende år. Men du kan desværre først blive tilsluttet fjernvarme primo 2023.

   

   

   

   

   

  Status pr. 13. juli 2022

  Kilden Nord
  Fjernvarme og vand er i gang med etablering af fjernvarme og vand i Spicavvej og Rigelvej.

  Kommende arbejder
  De næste veje, der påbegyndes, er ”Stien” ved Regulusvej/Nordstjernevej - (uge 31), Kildevænget og Tronderupvej - (uge 32)   

  Kilden Syd
  Fjernvarmearbejdet er afsluttet på Fylleledvej og Lillevej.
  Retablering pågår i ovennævnte veje.
  Der arbejdes med etablering af fjernvarme og vand på Charlottevej. Der vil kunne forgå retablering i uge 29 på Charlottevej.
   

  Kommende arbejder
  De næste veje, der påbegyndes, er Lyngsvej – (uge 31), Vangensvej – (uge 31)

  Tilkobling af fjernvarme
  Der koordineres med Evida om, hvordan og hvornår forsyningen udfører tilkoblingerne.
  Der er 182 tilmeldte nye fjernvarmekunder, og på nuværende er der tilkoblet 19 nye fjernvarmeforbrugere med udgangen af uge 28.

  Der er lavet en plan for tilkoblingerne frem til og med uge 38. De, som skal have fjernvarme frem til uge 38, er adviseret om hvilke dage, der tilsluttes fjernvarme.
  Forsyningen kontakter de husstande, som skal have tilsluttet fjernvarme ca. 4 uger før.

  Det er vigtigt, at I får aftalt med jeres VVS-installatør, at han skal få bestilt fjernvarmeunit hjem, da det har vist sig, at der enkelte steder er længere leveringstid på fjernvarmeunits. Og så er det ærgerligt, hvis det ikke kan lade sig gøre at få fjernvarmestikket ind til aftalte tidspunkt og derved måske ryger bagerst i tilkoblingslisten.
  Der er etableret en FLEX-pulje med enkelte husstande på Tøttenborgvej, forenden af Nordstjernevej, Fylleledvej, Lyngsvej og Brønderslevvej, som enten ikke har en aftale eller som ikke er koblet til fjernvarme endnu.

  Vennelyst har mulighed for at kontakte de borgere, der er i denne Flexpulje, hvis de har tid til at tage et ekstra stik ind, således at der ikke opstår venteperioder.
  De, som er tilmeldt flexpuljen, er kontaktet af Forsyningen. De, der kontaktes af Vennelyst, har alle mulighed for at sige ja eller nej til at få fjernvarme tilsluttet, før en endelig fast aftale fremsendes.

  Det er aftalt med Evida, at ALLE, som har ansøgt Evida om afkobling, ikke skal være nervøse for at blive afkoblet før, fjernvarmen bliver installeret. 
  Men skulle der være nogen som går i tanker om at vil tilkobles fjernvarme og som skal ansøge Evida om afkobling vil et godt råd være at skrive en dato til medio december.
  Så skal hverken Evida eller forsyningen bruge arbejdstid på at flytte datoer.

   

  Fjernvarmearbejdet er lukket ned i uge 29, 30 og 31.
  Der vil ikke være tilkoblinger i denne periode.
  Dog vil Vennelyst arbejde i området i uge 29 og 31 for at retablere veje.

  Se oversigtskort, hvor det fremgår, hvilke strækninger, der er etableret og hvilke, der bliver udført i den kommende periode.

  Status pr. 24. juni 2022

  Kilden Nord
  Fjernvarme og vand er færdig med ledningsarbejdet i Tøttenborgvej, og der er udlagt asfalt på Regulusvej og Tøttenborgvej.
  Der arbejdes med etablering af fjernvarme og vand i Spicavvej.

  Kommende arbejder
  De næste veje, der påbegyndes, er Rigelvej, og Kildevænget.  

  Kilden Syd
  Fjernvarme og vand er færdig med ledningsarbejdet i Ryetsvej og på Solvang, og der er ved at blive udlagt asfalt på Ryetsvej og Solvang.
  Der arbejdes med etablering af fjernvarme og vand i Fylleledvej.

  Kommende arbejder
  De næste veje, der påbegyndes, er Lillevej og Charlottevej.

  Pumpestation
  Pumpestationen er i drift og blev indviet med flot fremmøde.

  Tilkobling af fjernvarme
  Der koordineres med Evida om, hvordan og hvornår forsyningen udfører tilkoblingerne.

  De første huse er koblet til ledningsnettet i uge 25 på Regulusvej og Ryetsvej.

  Der er lavet en plan for tilkoblingerne frem til og med uge 28. De, som skal have fjernvarme frem til uge 28, er adviseret om hvilke dage, der tilsluttes fjernvarme.

  Forsyningen kontakter de husstande, som skal have tilsluttet fjernvarme ca. 4 uger før.
   

  Der er etableret en FLEX-pulje med de resterende husstande på Solvang og Ryetsvej, som enten ikke har en aftale eller som ikke er koblet til fjernvarme endnu.

  Vennelyst har mulighed for at kontakte de borgere, der er i denne Flexpulje, hvis de har tid til at tage et ekstra stik ind, således at der ikke opstår venteperioder.

  De, som er tilmeldt flexpuljen, er kontaktet af Forsyningen. De, der kontaktes af Vennelyst, har alle mulighed for at sige Ja eller Nej til at få fjernvarme tilsluttet, før en endelig fast aftale fremsendes.

  Det er aftalt med Evida, at ALLE som har ansøgt Evida om afkobling, ikke skal være nervøse for at blive afkoblet før, at fjernvarmen bliver installeret. Men skulle der være nogen, som går i tanker om at ville tilkobles fjernvarme, og som skal ansøge Evida om afkobling, vil et godt råd være at skrive en dato til medio december.
  Så skal hverken Evida eller Forsyningen bruge arbejdstid på at flytte datoer.

  Fjernvarmearbejdet er lukket ned i uge 29, 30 og 31.
  Der vil ikke være tilkoblinger i denne periode.

  Se oversigtskort, hvor det fremgår, hvilke strækninger, der er etableret og hvilke, der bliver udført i den kommende periode.

   

   

  Status pr. 25. maj 2022

  Kilden Nord
  Fjernvarme og vand er ved at være til vejs ende ved Tøttenborgvej.

  Det har været en kamp uden lige og krydse diverse ledningsanlæg i jorden. Men det ser nu endelig ud til at lykkedes langt om længe.

  Forsyningen takker for jeres tålmodighed på denne strækning.  

  I uge 22 vil der blive lavet enkelte mindre opgravninger omkring de nye ventilbrønde, hvor der bliver monteret alarmsystem.

  Alarmsystemet hjælper Forsyningen med at finde eventuelle fejl, lækager og destruktiv indgreb i ledningerne, hvis en vildfaren ”fiberraket” eller andet rammer et fjernvarmerør.  

  Kommende arbejder i Kilden Nord
  Den næste vej, hvor vi etablerer fjernvarme, er Spicavvej.

   

  Kilden Syd

  Ryetsvej
  Retablering pågår, og Park & Vej har indgået aftale om at etablere ny kantstenslinje i vestlig side.

  Dagen, hvor kantstenen skulle støbes, blev en regnfuld affære, og fræsemaskinen brød sammen, hvilket bevirkede, at arbejdet måtte afbrydes.

  Arbejdet påbegyndes snarest.

  Nord Energi skal have opgraderet elkabler og har enkelte krydsninger, som skal etableres, inden asfalt udføres i Ryetsvej.

  Vennelyst skal ligeledes have rettet enkelte kantsten og baglandet op, inden udlægning af asfalt.

  Solvangsvej
  Vand er næsten færdig, og fjernvarmeledingen er godt på vej. Vi forventer inden for den kommende periode at få afsluttet fjernvarmearbejdet på hovedledningen.

  Kommende arbejder i Kilden syd
  Den næste vej bliver Fylleledvej, som startes op.

   

  Gældende for både Kilden Nord og Syd er at entreprenøren forventer, at kunne indhente den tabte tid frem mod sommerferien, da arbejdet kommer væk fra de større stamveje.

  Det skal siges, at vi reelt kører med 2 tidsplaner. Den første plan Forsyningen lavede, forventes projektafslutning ultimo juni 2023.

  Men entreprenørerne har lavet deres tidsplan, og de forventer at kunne færdiggøre arbejdet i indeværende år, hvorfor vi efter denne plan er lidt efter tidsplanen.

  Alle inklusiv Forsyningen vil gøre alt for, at vi kommer i mål i 2023.  

   

  Brønderslevvej
  Brønderslevvej blev krydset i weekenden 21.- 22. maj uden de store problemer.

  Arbejdet omkring Brønderslevvej færdiggøres, og Ryetsvej kobles til fjernvarmenettet i den kommende periode.

   

  Pumpestation
  Pumpestationen er blevet placeret, monteret og tilsluttet tirsdag/onsdag i uge 21.

  Den kommende tid testes styring, og fjernvarmevand påfyldes de nye fjernvarmeledninger.

   

  Invitation
  Den 9. juni fra kl. 12.00-14.00 vil der være åben pumpestation på Brønderslevvej 20.

  Tilmelding er påkrævet, så vi sikrer os, at der er varmet nok pølser.

  Tilmelding kan senest på telefon 5163 3004 eller via mail forsyningen@forsyningen.dk

   

  Tilkobling af fjernvarme
  Det koordineres med Evida om, hvordan og hvornår vi udfører tilkoblingerne.

  Vi påbegynder tilkobling af de første huse i uge 25 i Regulusvej og Ryetsvej.

  Der er enkelte grundejere, som er blevet kontaktet af Forsyningen om, hvilke dage fjernvarmen tilsluttes.

  Forsyningen vil kontakte de husstande, som skal have tilsluttet fjernvarme ca. 4 uger før.

  Det er aftalt med Evida, at ALLE som har ansøgt Evida om afkobling, ikke skal være nervøse for at blive afkoblet før, fjernvarmen bliver installeret.

  Men skulle der være nogen som går i tanker om at vil tilkobles fjernvarme og som skal ansøge Evida om afkobling, vil et godt råd være at angive en dato i medio december.

  Så skal hverken Evida eller Forsyningen bruge arbejdstid på at flytte datoer.


  Fjernvarmearbejdet er lukket ned i uge 29, 30 og 31
  Der vil ikke være tilkoblinger i denne periode.

   

  Den røde markering på oversigtskortet angiver, hvor der er etableret fjernvarmerør

  Status pr. 2. maj 2022

  Kilden Nord
  Nord Energi påbegynder deres arbejde snarest muligt i Regulusvej med krydsning af elkabler inden asfalt etableres. Fjernvarme og Vand arbejder med etablering af nye forsyningsledninger i Tøttenborg frem mod Brønderslevvej. 

  Fjernvarmearbejdet er 10 arbejdsdage bagud ifølge tidsplanen.

   

  Kilden Syd
  Etablering af fjernvarme og vand i Ryetsvej køres til enden ved vendepladsen. Der bliver etableret fjernvarmeledninger få meter ind på sideveje til Ryetsvej.

  Arbejdet er 8 arbejdsdage bagud ifølge tidsplanen.

  Nord Energi skal have opgraderet elkabler og har enkelte krydsninger, som skal etableres inden asfalt udføres i Ryetsvej. Vennelyst skal ligeledes have rettet enkelte kantsten og baglandet op inden udlægning af asfalt.

  Gældende for Kilden Nord og Syd er, at entreprenøren forventer at kunne indhente den tabte tid frem mod sommerferien, da arbejdet kommer væk fra de større stamveje.

   

  Brønderslevvej
  Brønderslevvej krydses i weekenden 21. og 22 maj, hvor Brønderslevvej spærres for trafik, som er aftalt med vejmyndigheden og politiet. Der bliver her omkørsel via Flade Kirkevej og Suderbovej.

   

  Pumpestation
  Grunden, hvor pumpestationen skal etableres gøres klar, og pumpestationen forventes etableret uge 23. Vi forventer, at kunne tilkoble de første borgere efter planen omkring uge 24/25, som planlagt.

   

  Tilkobling af fjernvarme
  Forsyningen samarbejder med Evida om at koble over fra naturgas til fjernvarme. Vi forventer at kunne tilkoble de første huse omkring uge 24/25 i Regulusvej og de, som har stik til Tøttenborgvej og Ryetsvej. Der kommer mere information herom, når vi er sikker på, at alt fungerer og har en endelig plan med Evida for tilkoblingerne.    

  Se oversigtskort, hvor det fremgår, hvilke strækninger, der er etableret og hvilke, der bliver udført i den kommende periode.

  Status pr. 1. april 2022

  Kilden Nord
  Der er etableret hovedledning i Regulusvej – Dog mangler der at blive etableret fjernvarme i stien fra Regulusvej frem til Flade Kirkevej. Der arbejdes pt. i Tøttenborgvej, som forventes at blive færdiggjort uge 18. Næste ledningsarbejde bliver i Brønderslevvej, som starter op i uge 17 og forventes afsluttet uge 19. Pumpestationen ved gartneriet på Brønderslevvej etableres fra uge 14 og frem til uge 20.

   

  Kilden Syd
  Der er etableret fjernvarmeledning i Ryetsvej fra Brønderslevvej frem til Solvang. Ryetsvej forventes afsluttet uge 17. Næste ledningsarbejde bliver til Ryetsvej nr. 7 -9, som starter uge 16 og forventes afsluttet uge 19.

   

  Fjernvarmetilslutninger
  De første fjernvarmetilslutninger vil tidligst kunne etableres fra uge 24. Der er dialog med Evida, hvor der bliver lavet køreplan for tilslutningerne. Nærmere dato for hver tilslutning bliver meldt ud til hver enkelt på nedenstående veje, når vi har koordineret planen med Evida. 
  De første fjernvarmetilslutninger bliver i:

  Regulusvej, Tøttenborgvej, Brønderslevvej, Ryetsvej, Solvang og Fylleledvej.

  Se oversigtskort, hvor det fremgår, hvilke strækninger, der er etableret og hvilke, der bliver udført i den kommende periode.

   

  Beboerkørsel
  Forsyningen er i gang med at etablere fjernvarmeledninger i vejarealerne, hvilket vil genere trafikken i området. Der er konstateret uacceptabelt kørsel med høj hastighed og tilhørende upassende fingersprog til arbejdsfolkene, hvilket ikke fremmer et samarbejde. Forsyningen ønsker en dialog med jer borgere, der føler sig generet af arbejdet for at høre begrundelsen herfor, således vi evt. kan afhjælpe situationen.

  I kan kontakte Forsyningen på telefon. 9829 9000. Spørg efter Varmeafdelingen, 

  Status pr. 3. marts 2022

  Etablering af fjernvarmerør og renovering af vandledning i Regulusvej, Etape 1 Nord er påbegyndt i uge 8 og forventes afsluttet uge 14.
  I Ryetsvej 1-7, etape 1 syd påbegynder arbejdet i uge 9 og forventes afsluttet uge 12. 


   

   

  Status pr. 14. januar 2022

  Arbejdet med at nedgrave den 760 meter lange hovedledning langs siden af Brønderslevvej pågår. 

  Status pr. 2. december 2021

  Vi skal besigtige og opmåle hver enkelt ejendommen med henblik på at udregne pris til brug for aftalen. Dette er en stor kabale at få til at gå op, og vi når desværre ikke at få alle aftaler på plads inden nytår. Dog giver vi stadig den lovede rabat på 22.000 kr. på tilslutning til de grundejere, der allerede har tilkendegivet, at de ønsker fjernvarme og til øvrige, der giver tilsagn om tilslutning inden den 31. december 2021.

  Har du endnu ikke indgået aftale om besigtigelse og opmåling ved din ejendom, bedes du hurtigst muligt kontakte os, tlf. 9829 9000, så vi sammen kan finde et tidspunkt, der passer i kalenderen.

  Status pr. 17. december 2021

  For at understøtte den grønne omstilling og medvirke til, at de boliger der ligger i vores forsyningsområde, motiveres til at skifte til fjernvarme, har vi forlænget perioden med tilslutningsrabatten, så der også i hele 2022 kan opnås tilslutningsrabat på 22.000 kr.