Beregner - Olie

liter/år
m2
kr./liter

607,50 kr./MWh

23,75 kr./m2

MWh/år

Nuværende årligt varmeudgift med oliefyr

kr.

kr.

kr.

Ny årlig varmeudgift med fjernvarme

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kg/år