Beregner - Naturgas

m3/år
m2
kr./m3

465,00 kr./MWh

23,75 kr./m2

MWh/år

Nuværende årligt varmeudgift med naturgas

kr

kr

kr

Ny årlig varmeudgift med fjernvarme

kr

kr

kr

kr

kr.

kg/år