Strømpeforing af kloakledninger på Gærumvej mellem Hånbækvej og L.P. Houmøllers Vej

  Frederikshavn Spildevand A/S renoverer i de kommende måneder hovedledninger og stikledninger på kloaksystemet på Gærumvej og L. P. Houmøllers Vej. Projektet udføres i to etaper, hvor etape 1 blev udført i 2018. Renoveringen foretages med strømpeforing.

  Projektets etape 2 omfatter følgende:

  • Strømpeforing af stikledninger på Gærumvej, på strækningen mellem Hånbækvej og L.P. Houmøllersvej (hovedledningerne blev strømpeforet i 2018). Arbejdet udføres fra slutningen af april til starten af maj.
    
  • Strømpeforing af hovedledninger på Gærumvej på strækningen mellem L.P. Houmøllers Vej og Søndergade. Arbejdet udføres fra starten af maj til midten af maj.
    
  • Strømpeforing af hoved- og stikledninger på L.P. Houmøllers Vej på strækningen mellem Niels Hjørnes Vej og Elius Andersens Vej. Arbejdet udføres fra starten af maj til midten af maj.
    
  • Strømpeforing af stikledninger på Gærumvej, på strækningen mellem L.P. Houmøllers Vej og Søndergade. Arbejdet udføres i slutningen af august.

  Frederikshavn Spildevand A/S har indgået aftale med entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S omkring udførelsen af strømpeforingen.

  I forbindelse med arbejdet skal entreprenøren foretage TV-inspektion af kloakledningerne på strækningen og derefter udføres saneringen. Arbejdet vil primært blive udført som NO-DIG arbejde, som er en opgravningsfri metode. Ved denne metode føres en form for strømpe ind gennem de eksisterende kloakledninger. Ved varmepåvirkning sker der dernæst en hærdning af ”strømpen”, så slutproduktet er et nyt rør inden i de gamle rør. Enkelte steder kan det dog være nødvendigt at grave for bl.a. at fritlægge brønde eller skelbrønde eller for at forny enkelte stikledninger. Når der graves, vil der naturligvis blive retableret igen.

  For at kunne udføre strømpeforingen skal der udføres overpumpning af regn- og spildevand mellem ledningssystemerne i området. Dette betyder, at der løbende i ovennævnte perioder vil være opstillet pumper på Gærumvej, L. P. Houmøllers Vej og Niels Hjørnes Vej. Både overpumpningen og selve strømpeforingen vil medføre, at trafikafviklingen i lokalområdet påvirkes, og der vil blive skiltet for omkørsel.

   

  Tilbage