Strømpeforing af kloakledninger på Gærumvej mellem Hånbækvej og L.P. Houmøllers Vej

  Hvad skal vi lave?

  Frederikshavn Spildevand A/S renoverer i de kommende måneder hovedledninger og stikledninger hovedledningerne på kloaksystemet på Gærumvej. Projektets udføres i to etaper og renoveringen foretages med strømpeforing:
   

  Projektets etape 1 omfatter strækningen mellem Hånbækvej og L.P. Houmøllers Vej. På denne strækning strømpefores hovedledningerne (primært i sydlig vejside) i december 2018 mens stikledningerne fores i marts/april 2019.

  Projektets etape 2 omfatter strækningen mellem L.P. Houmøllers Vej og Søndergade. På denne strækning strømpefores hovedledningerne i januar/februar 2012 mens stikledningerne fores i marts/april 2019.

  Frederikshavn Spildevand A/S har indgået aftale med entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S omkring udførelsen af strømpeforingen.

  I forbindelse med arbejdet skal entreprenøren foretage TV-inspektion af kloakledningerne på strækningen og derefter udføres saneringen. Arbejdet vil primært blive udført som NO-DIG arbejde (opgravningsfri metode). Ved denne metode føres en form for strømpe ind gennem de eksisterende kloakledninger. Ved varmepåvirkning sker der dernæst en hærdning af ”strømpen”, så slutproduktet er et nyt rør inden i de gamle rør.

  Frederikshavn Spildevand A/S har valgt NO-DIG metoden bl.a. for at udgå længere perioder med opgravning i vejen. Enkelte steder kan det dog være nødvendigt at frilægge f.eks. brønde eller skelbrønde, for at få adgang til disse. Når der graves, vil der naturligvis blive retableret igen.

   

  Tilbage