Fornyelse af kloakkerne i Jens Vævers Vej og Skarpæsvej i Skagen

  Hvad laver vi?
  Frederikshavn Forsyning A/S renoverer i år 2018 Jens Vævers Vej og Skarpæsvej i Skagen. Ved anlægsarbejdet udskifter vi de eksisterende kloakledninger i vejene. På en del af Skarpæsvej vil vandledningerne ligeledes blive udskiftet.
   

   

   

  Fornyelsen af kloakkerne udføres som en separering, hvor det eksisterende fællessystem udskiftes med et nyt separatsystem. Hermed menes, at det eksisterende et-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledningssystem, ændres til et nyt to-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i hver sit ledningssystem. Den nye regnvandsledning udføres, så der er taget højde for den fremtidige vejrsituation med de ventede klimaforandringer. Regnvandet vil blive udledt til havnebassinet i et regnvandsudløb ved Notkajen.

  I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand. Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem.

   

  Hvorfor graver vi?

  Vi udfører projektet, fordi

  ◾der i området findes ældre nedslidte kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer

  ◾separeringen af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet

  ◾risikoen for kælderoversvømmelser minimeres

  ◾et nyt separatsystem medvirker til klimasikring

  ◾regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres

   

  Hvem er med?

  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  ◾Frederikshavn Spildevand A/S

  ◾Frederikshavn Vand A/S

  ◾Nordenergi

  ◾Skagen Antenneforening
   

  Anlægsarbejdet udføres af Sejlstrup Entreprenørforretning.

   

  Hvornår graver vi?
  Vi forventer at udføre arbejdet i perioden marts til slutningen af november 2018. Vejene vil blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

  ◾Marts-juni: Jens Vævers Vej

  ◾Juni-november: Skarpæsvej (der holdes sommerferie 3 uger i juli)

   

  Vil du vide mere?
  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projekterne. Du kan kontakte følgende personer:

  ◾Søren Barbré Pedersen, Envidan, tlf. 2715 3729

  ◾Anne L. Thøgersen, Frederikshavn Spildevand, tlf. 5163 3051

  ◾Jørgen Hermann, Frederikshavn Vand, tlf. 5163 3113

   

  Tilbage