Renovering af gågaden i Frederikshavn (Danmarksgade)

  Hvorfor graver vi?
  Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Forsyning arbejder i øjeblikket med fornyelse af gågaden samt forsyningsledninger i Danmarksgade på strækningen mellem Fisketorvet og Kirkepladsen.

  Over jorden – Visionen er at gøre gågaden til en samlingsgade og et attraktivt shoppingmiljø, hvor byens borgere og gæster får mere, end de forventer – på alle tider af døgnet, hele året rundt. Gågaden fornyes derfor og får et nyt udseende med nye belægninger, beplantning, belysning, inventar mv.

  Under jorden – Forsyningsledningerne under jorden skal udskiftes for at imødekomme behovet for en stabil og sikker forsyning - både nu og i fremtiden. Derfor udskifter vi vand-, varme- og kloakledninger samt forskellige kabler.

   

   

  Kloakprojektet
  Fornyelsen af kloakkerne udføres som en separatkloakering, hvor det eksisterende fællessystem udskiftes med et nyt separatsystem. Hermed menes, at det eksisterende et-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledningssystem, ændres til et nyt to-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i hver sit ledningssystem. Den nye regnvandsledning udføres, så der er taget højde for den fremtidige vejrsituation med de ventede klimaforandringer. Regnvandet vil blive udledt til havnebassinet..

  I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand. Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem.

  Hvem er med?
  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  • Frederikshavn Spildevand
  • Frederikshavn Vand
  • Frederikshavn Varme
  • Nord Energi
  • Frederikshavn Kommune, Center for Park og Vej

  Kommunen og Forsyningen har indgået kontrakt med Trigon om at udføre anlægsarbejdet.

  Hvornår graver vi?
  Anlægsarbejdet vil blive udført i perioden:

  Januar-juni: Tordenskjoldsgade-Fiskertorvet
  August-november: Tordenskjoldsgade-Kirkepladsen

  Tidsplanen er vejledende, da vejr og andre uforudseelige forhold kan ændre den.
   

  Vil du vide mere?
  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projekterne. Du kan kontakte følgende personer:

  Følg status på projektet her

   

  Tilbage