Anlægsarbejder på Strandvej m.fl. - etape 3 og 4

   

  Se status for projektet

   

  Generel information vedrørende projektet

  Hvorfor graver vi?

  Frederikshavn Spildevand A/S udfører i 2021 etape 4 af separatkloakeringen af Strandby.

  I 2020 blev anlægsarbejdets etape 3 udført på strækningen i Strandvej fra Skolevej til Jernbanevej, Jernbanevej fra Strandvej til Stationsvej, Skolevej og Søndervej. På grund af entreprenørens gode fremdrift blev anlægsarbejdet på Karlsvej og Nymarksvej ligeledes startet op i efterår/vinter 2020.

   

  I 2021 fortsættes anlægsarbejdet med etape 4, hvor Karlsvej, Nymarksvej færdiggøres, hvorefter Skramgårdsvej og Tordenskjoldsvej skal renoveres.

  Ved anlægsarbejdet fornyes det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem på ovennævnte veje. Fjernvarmeledninger, asfaltbelægning og fortov fornyes i forskelligt omfang på de enkelte strækninger.
   

  Hvad laver vi?

  Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet.

  Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

  Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles således at regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning som ikke er påvirket af regnvand og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

  Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejrsituation, med de ventede klimaforandringer.
   

  Hvem er med?

  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  • Frederikshavn Spildevand A/S
  • Frederikshavn Vand A/S
  • Strandby Varmeværk
  • Frederikshavn Kommunes Center for Park & Vej

  Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma Envidan fra Aalborg om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet. Forsyningen har indgået kontrakt med Sejlstrup Entreprenørforretning om udførelse af anlægsarbejdet i etape 3 og 4.

  Derud over udføres der arbejde af Strandby Varmeværk, Frederikshavn Vand og Center for Park & Vejs egne folk.
   

  Hvornår graver vi?

  Anlægsarbejdets etape 4 vil blive udført i perioden fra starten af januar og til midten af maj 2021.

  Vejene i projektområdet vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

  Tilbage