Anlægsarbejder på Strandvej m.fl. - etape 3 og 4

   

  Se status for projektet

   

  Generel information vedrørende projektet

  Hvorfor graver vi?

  Frederikshavn Spildevand A/S udfører i 2020 etape 3 af separatkloakeringen af Strandby.

  Ved projektets etape 1 og 2 blev der etableret en ny pumpestation til spildevand på hjørnet af Agervej og Strandbyvej samt nye ledninger til afledning af regn- og spildevand i en del af Agervej og Strandvej.

  I 2020 fortsættes anlægsarbejdet med etape 3 på strækningen i Strandvej fra Skolevej til Jernbanevej, Jernbanevej fra Strandvej til Stationsvej og Skolevej.

   

  Ved anlægsarbejdet fornyes det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem på ovennævnte veje. Fjernvarmeledninger, asfaltbelægning og fortov fornyes i forskelligt omfang på de enkelte strækninger.

  I 2021 fortsættes anlægsarbejdet med etape 4, hvor Karlsvej, Nymarksvej, Skramgårdsvej og Tordenskjoldsvej skal renoveres.
   

  Hvad laver vi?

  Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet.

  Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

  Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles således at regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning som ikke er påvirket af regnvand og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

  Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejrsituation, med de ventede klimaforandringer.
   

  Hvem er med?

  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  • Frederikshavn Spildevand A/S
  • Strandby Varmeværk
  • Frederikshavn Kommunes Center for Park & Vej

  Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma Envidan, fra Aalborg om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet. Forsyningen har indgået kontrakt med Sejlstrup Entreprenørforretning om udførelse af anlægsarbejdet i etape 3 og 4.

  Derudover udføres der arbejde af Strandby Varmeværks egne folk.
   

  Hvornår graver vi?

  Anlægsarbejdets etape 3 vil blive udført i perioden fra starten af marts og til slutningen af november 2020.

  Vejene i projektområdet vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

  Tilbage