Ny spildevandstrykledning i Havnepladsen, Kragholmen, Nordhavnsvej, Langerak og Sandholm

  Hvad laver vi?
  I forbindelse med udvidelsen af Frederikshavn Havn udfører Frederikshavn Forsyning et anlægsarbejde i Havnepladsen, Kragholmen, Nordhavnsvej, Langerak og Sandholm. Ved anlægsarbejdet etableres en ny spildevandstrykledning, som skal aflede spildevandet fra havneudvidelsen til det eksisterende kloaksystem.

  Hvorfor graver vi?
  Vi udfører projektet, fordi spildevandet fra havneudvidelsen skal afledes i den nye trykledning til det eksisterende kloaksystem og videre til rensning på Frederikshavn Renseanlæg.

  Hvem er med?
  Anlægsarbejdet udføres for Frederikshavn Spildevand A/S.

  Anlægsarbejdet er sendt i udbud, men det er endnu ikke afklaret, hvilken entreprenør, som skal udføre arbejdet.

  Hvornår graver vi?
  Vi forventer at udføre arbejdet i perioden august til slutningen af november 2018. Vejene vil blive delvist spærret for gennemkørende trafik. Afspærringen udføres i etaper. Der vil blive skiltet for omkørsel. Bybus nr. 5 vil blive lagt om.

  Vil du vide mere?
  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projektet. Du kan kontakte følgende:

  • Rasmus Høibjerg, Cowi, tlf. 2845 8876
  • Anne L. Thøgersen, Frederikshavn Spildevand, tlf. 5163 3051

  Tilbage