Ny spildevandspumpestation ved Lille Skagen

  Hvad laver vi?
  I perioden fra september til december 2018 vil Frederikshavns Forsyning A/S udføre anlægsarbejder for etablering af ny spildevandspumpestation på adressen Nordsøvej 3A, 9990 Skagen. Se efterfølgende foto.

  Pumpestationen etableres i forlængelse af byggemodningsprojektet Lille Skagen, men den ny pumpestation skal også erstatte den eksisterende spildevandspumpestation på adressen Nordsøvej 5, og pumpestationen kommer fremover til at sørge for, at spildevandet fra en større del af Bankekvarteret inklusiv Lille Skagen bliver pumpet til Skagen Renseanlæg.
   


  Placering af ny spildevandspumpestation, markeret med rød firkant, Nordsøvej 3A, 9990 Skagen
   

  Anlægsarbejderne omfatter etablering af ny spildevandspumpestation med tilhørende ledningsanlæg m.m., og det kommer hovedsageligt til at foregå på arealer, Nordsøvej 3A og Nordsøvej 5, som begge er ejet af Frederikshavn Forsyning A/S. Der kommer måske, men det bliver i så fald kun i meget begrænset omfang, også til at foregå arbejder på tilstødende fortovs- og vejarealer. 

  Derudover vil der foregå arbejdskørsel til og fra arbejdspladsen via Nordsøvej.

  Anlægsarbejderne omfatter bl.a. spunsning, udgravning og grundvandssænkning. Spunsningen vil dog kun blive foretaget i et begrænset tidsrum indenfor arbejdsperioden. 

  Anlægsarbejderne vil kunne medføre gener i form af støj, støv og vibrationer, samt fra tung trafik til og fra arbejdspladsen, men Frederikshavn Forsyning vil bestræbe sig på at begrænse generne mest muligt.

  Frederikshavn Forsyning A/S har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma EnviDan A/S om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet.

  Anlægsarbejderne udføres af entreprenørfirmaet Trigon A/S, som er valgt efter udbud, og selve pumpestationen leveres af Hidrostal A/S.

   

  Tidsplan
  Anlægsarbejdet forventes udført i perioden september til december 2018.
   

  Fotoregistrering og vibrationsmålere
  I forbindelse med anlægsarbejdernes udførelse er der risiko for, at der kan opstå skader på ejendomme, som ikke er funderet tilstrækkeligt. Det gælder især i forhold til spunsarbejdet.

  Som et led i forberedelsen til anlægsarbejderne foretages en fotoregistrering af alle ejendomme indenfor en afstand på op til 100 meter fra arbejdsområdet, og der opsættes et mindre antal vibrationsmålere til kontrol og dokumentation.   
   

  Kontakt os
  Har du spørgsmål til anlægsprojektet, er du velkommen til at kontakte Forsyningens rådgiver på projektet Claus Kjærgaard Madsen fra EnviDan, tlf. 2840 9884 eller e-mail ckm@envidan.dk, eller projektleder Henrik Dehn, Frederikshavn Forsyning A/S, tlf. 5163 3067 eller e-mail hede@forsyningen.dk.

  Du er også velkommen til at kontakte entreprenørens formand på pladsen, hvis der i forbindelse med arbejdet opstår gener, ud over hvad der må forventes.  

  Tilbage