Kloakarbejde ved Kastanievej og Godthåbsvej i Sæby

  Hvad laver vi
  I perioden fra midten af oktober til slutningen af november 2018 vil Frederikshavn Forsyning udføre kloakarbejde på stiarealet mellem Kastanievej og Godthåbsvej i Sæby – se gul markering på nedenstående kort.

   

  Kloakarbejdet består i at etablere ny regnvandsledning og ny spildevandsledning på strækningen samt at etablere kloakstik til de tre nye grunde i udstykningen ved Kastanievej 9. Kloakarbejdet tager forskud på senere kloakrenoveringer i Kastanievej og Godthåbsvej, som forventes at blive gennemført i perioden 2023-26.

  Forsyningen har indgået aftale med det rådgivende ingeniørfirma Cowi om at forestå projektering og tilsyn med kloakprojektet. Entreprenør på projektet er A. Enggaard.

  Parkering i anlægsperioden
  I anlægsperioden vil cykelstien være spærret, og i perioder vil en begrænset del af Kastanievej være gravet op. Der vil blive skiltet med omkørsel. Vi regner ikke med, at indkørsler vil blive spærret af gravearbejdet. Skulle det alligevel være nødvendigt at spærre for indkørsel, vil entreprenøren varsle herom i god tid inden.

  Sikring af ejendomme
  I forbindelse med kloakarbejdets udførelse er der risiko for, at der kan opstå skader på ejendomme, som ikke er funderet tilstrækkeligt. Som led i forberedelsen af kloakarbejdet har vi foretaget en fotoregistrering af alle ejendomme i nærområdet. Visse ejendomme er også fotograferet indendørs.

  Der er desuden opsat vibrationsmålere på enkelte af de nærmeste ejendomme.

  Kontakt os
  Har du spørgsmål til anlægsprojektet, er du velkommen til at kontakte vores rådgiver på projektet Niels Thule Melgaard fra Cowi, tlf. 41 76 37 12/email ntme@cowi.dk eller Forsyningens projektleder Halfdan Bøgh, tlf. 51 63 30 55/email habo@forsyningen.dk.

  Du er også velkommen til at kontakte entreprenørens formand på pladsen, hvis der i forbindelse med arbejdet opstår gener, ud over hvad der må forventes.

   

  Tilbage