Kloakarbejde ved Bangsvej, Toftevej, Niels Boels Vej og del af Søndergade i Frederikshavn

  Generel information vedrørende projektet

  Hvorfor graver vi?

  I 2017 skiftede vi kloakker i Saltebakken, og vi etablerede et nyt regnvandsudløb til Kattegat.

  Fra 2019 og ca. 8 år frem skifter vi kloakkerne i oplandet til Saltebakken-udløbet. I 2019 blev kloakken i Lisborgvej skiftet, og der blev etableret forbindelse til den nye kloak i Saltebakken ved krydsning af Europavej.
  I 2020 skiftede vi kloakker i Abelsvej, Søborgvej og del af Uranienborgvej.

  Fra marts 2021 gennemfører vi 3. etape, som omfatter følgende veje i nævnte rækkefølge:

  • Bangsvej
  • Niels Boels Vej
  • Søndergade fra Bangsvej til Niels Boels Vej
  • Toftevej

  I bunden af Niels Boels Vej etablerer vi en spildevandspumpestation, som skal pumpe regn- og spildevand videre til Saltebakken via Søndergade og Lisborgvej.

  På sigt skal regnvandet udledes til Kattegat via det nye regnvandsudløb ved Saltebakken. Udskiftningen af kloakkerne gennemføres som en separatkloakering, hvor vi lægger to ledninger til henholdsvis regnvand og spildevand. En separatkloakering vil medføre en miljøgevinst for Kattegat, idet overløbene til Kattegat af spildevand reduceres. Derudover bliver det nye system mere driftssikkert, da spildevandsafløbet fra ejendommene ikke længere er påvirket af regnvand.