Kloakarbejde ved Bakkevænget i Østervrå

  Hvad laver vi?
  I perioden fra midten af april til slutningen af maj 2018 vil Frederikshavn Forsyning i samarbejde med Frederikshavn Kommune udføre kloakarbejde ved Bakkevænget umiddelbart syd for Bakkevænget nr. 10, 27, 29 og 31 – se nedenstående kort.

   

   

   

  Kloakarbejdet består i at etablere nye spildevandskloakker og vejvandskloakker til byggemodningsområdet.

  Efterfølgende etableres øvrige forsyningsarter til området (vand, varme, el, fiber mv.) og der etableres ny vej.

  Forsyningen har indgået aftale med det rådgivende ingeniørfirma Orbicon om at forestå projektering og tilsyn med kloakprojektet. Kloakarbejdet er sendt i udbud, men der er endnu ikke afholdt licitation og vi kender derfor ikke entreprenøren på nuværende tidspunkt.

  Parkering i anlægsperioden
  Da projektområdet er placeret for enden af Bakkevænget, vil der ikke blive foretaget opgravning i eksisterende asfaltbelagt vejareal. Vi regner derfor ikke med at påvirke nuværende parkeringsforhold. I anlægsperioden vil der være øget færdsel med lastbiler til og fra projektområdet. Vi håber på din forståelse for de midlertidige gener, dette måtte medføre.

  Sikring af ejendomme
  I forbindelse med kloakarbejdets udførelse er der risiko for, at der kan opstå skader på ejendomme, som ikke er funderet tilstrækkeligt. Som et led i forberedelsen af kloakarbejdet foretager vi en fotoregistrering af alle ejendomme i arbejdsområdet.

  Kontakt os
  Har du spørgsmål til anlægsprojektet, er du velkommen til at kontakte vores rådgiver på projektet Line W. Kirkegaard fra Orbicon, tlf 30 28 50 55 eller email, LIKI@orbicon.dk eller undertegnede, tlf 51 63 30 55 eller email, habo@forsyningen.dk.

  Du er også velkommen til at kontakte entreprenørens formand på pladsen, hvis der i forbindelse med arbejdet opstår gener, ud over hvad der må forventes.

   

   

  Tilbage