Anlægsarbejde i Bülows Vej, Konsul Cloos Vej, Enghavevej, Stenbakkevej og Lundevej, - Frederikshavn Spildevand A/S forbedrer regnvandsafledning i området

  Hvorfor graver vi?
  Frederikshavn Forsyning A/S og Frederikshavn Kommunes Center for Park og Vej renoverer i 2018 følgende vejstrækninger:

  • Bülows Vej
  • Konsul Cloos Vej
  • Enghavevej mellem Mette Billes Vej og Lundevej
  • Stenbakkevej mellem Enghavevej og Lundevej
  • Lundevej mellem Stenbakkevej og Høgstedvej

  Projektet er en fortsættelse af projektet udført i 2017 på Falkevej, Mette Billes Vej, Kastanievej og Lars Falsters Vej.

  Ved anlægsarbejdet fornyer vi det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem på ovennævnte veje. Vand- og fjernvarmeledninger, asfaltbelægning og fortov fornyes i forskelligt omfang på de enkelte strækninger.

  Frederikshavn Spildevand A/S vil ved renoveringen udskifte kloaksystemet, da det nuværende fællessystem er nedslidt. Det nye system etableres som et separatsystem hvor regnvand og spildevand afledes i hver sin ledning. En separatkloakering vil medføre en miljøgevinst for Kattegat, idet overløbene reduceres. Derudover bliver det nye system mere driftssikkert, da spildevandsafløbet fra ejendommene ikke er påvirket af regnvand.
   

   

  Hvad laver vi?
  Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem, hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige, og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet.

  Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

  Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning, som ikke er påvirket af regnvand og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

  Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejrsituation, med de ventede klimaforandringer.

  Hvem er med?

  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  • Frederikshavn Spildevand A/S
  • Frederikshavn Vand A/S
  • Frederikshavn Varme A/S
  • Frederikshavn Kommunes Centor for Park og Vej
  • Nordenergi A/S

  Der er indgået kontrakt med Entreprenørfirmaet Sejlstrup om udførelse af opgaven. Derudover udføres der arbejde af Forsyningens og Park & Vejs egne medarbejdere.

  Hvornår graver vi?
  Arbejdet på etape 2 forventes udført i perioden primo marts 2018 til november 2018. De enkelte veje i projektområdet vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

  Se status for projektet

  Tilbage