Vi melder om godt regnskab for 2018

  Onsdag den 22. maj 2019 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor formand Jens Hedegaard Kristensen fremlagde sin beretning for 2018.
   

  Årets resultat før skat blev et overskud på 5,9 mio. kr. mod 22,5 mio. i 2017 og anses for tilfredsstillende i og med at ”hvile i sig selv” selskaberne samlet set balancerer. Den samlede koncernomsætning udgjorde i 2018 510 mio. kr.
  Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang på 157.900, hvilket atter er en stigning fra forrige år.

  Hvile i sig selv
  Selskaberne, der hører under Forsyningen, drives reelt alle efter ”hvile i sig selv” princippet. Det betyder, at hvert selskabs økonomiske overskud forbliver i selskabet og indgår i de følgende års drift, anlæg eller tilbagebetales til selskabets kunder i form af ekstraordinære prisnedsættelser. Der er derfor ingen, som trækker penge ud af selskaberne til andre formål eller til de andre selskaber.

  Strategien
  ”2018 var endnu et år, hvor Frederikshavn Forsyning har håndteret sine mange forpligtigelser i forhold til kunder, samfund og ejer i overensstemmelse med pejlemærkerne i Forsyningens strategi - Forsyningssikkerhed, konkurrencedygtige priser, økonomisk ansvarlighed, hensyn til klima og miljø og en attraktiv arbejdsplads”, indleder formand for Frederikshavn Forsyning A/S, Jens Hedegaard Kristensen sin beretning.

  Grøn energi hele vejen rundt 
  Gennemgående nøgleord i selskaberne har derfor særligt været bæredygtighed og genanvendelse. ”Det er en realitet, at vi står overfor meget store klima- og miljømæssige udfordringer, der berører os alle uanset, hvor på kloden vi bor. Vi tager denne udfordring alvorligt og med afsæt i FN’s 17 verdensmål, stræber vi efter at gøre den bedst mulige indsats ud fra de vilkår, vi har. Vi skal dog være opmærksom på, at denne indsats konstant kræver vedvarende investeringer”, fortsætter formanden.

  Sortering af madaffaldet fik sit startskud
  Kunder, der bor i parcelhuse, landejendomme og rækkehuse har siden den 1. oktober 2018 sorteret madaffaldet fra det øvrige affald, for at vi kan udvinde det CO2-neutrale energipotentiale fra afgasningen af madaffaldet. For mange af kunderne har det været en stor omvæltning, hvilket har givet anledning til flere bemærkninger og spørgsmål. ”Selvom en del har været skeptiske overfor ændringerne, kan vi dog allerede nu se en tydelig effekt. Kunderne sorterer affaldet grundigt, store mængder af det organiske affald bliver samlet og omdannet til biogas og energi. Godt for os alle, godt for miljøet og godt for vores efterkommere”, afslutter Jens Hedegaard Kristensen.

   

  Læs Årsberetningen for 2018

  Flere nyheder

  02-09-2019

  Skraldemænd og -biler i nye klæ'r

  Mandag den 2. september kl. 06.00 rullede 14 skraldebiler ud fra henholdsvis Vendsysselvej i Frederikshavn og Buttervej i Skage ...

  Læs mere

  26-08-2019

  Arbejder på Gærumvej udsættes til foråret 2020

  Elinord A/S anlægger et nyt 60kV kabel fra Brønderslevvej til Færgehavnsvej. Dette skal sikre en mere robust forsyning og ersta ...

  Læs mere

  13-06-2019

  Vi hjemtager opgaven med renovations- og papirindsamling

  Efter at der den 31. maj 2019 blev indgået aftale med Remondis A/S om at samarbejdet ophører pr. 31. august 2019, har Forsyning ...

  Læs mere

  12-06-2019

  Klimasikring af Frederikshavn gågade

  Klimaændringerne byder på hidtil nye udfordringer som eksempelvis risiko for oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Det er en fa ...

  Læs mere

  06-06-2019

  Holder du ferie hjemme i år?

  Ferie betyder for mange boligejere tid til at renovere huset. Bo Bechfeldt er Forsyningens uvildige energirådgiver, og på din o ...

  Læs mere

  23-05-2019

  Vi melder om godt regnskab for 2018

  Onsdag den 22. maj 2019 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor formand Jens Hedegaard K ...

  Læs mere

  07-01-2019

  Drikkevandet har fået et blåt stempel

  Frederikshavn Vand A/S har altid leveret drikkevand af høj kvalitet til forbrugerne. Nu har de friske dråber tilmed fået et off ...

  Læs mere

  06-03-2017

  Fjern Varme Spild

  Er dit varmeanlæg indstillet korrekt? Hvis ikke, risikerer du at betale for unødigt forbrug på din varmeregning – og det er rig ...

  Læs mere