Vi forstærker båndet til Læsø Forsyning A/S

Et nyt samarbejde mellem Frederikshavn Forsyning A/S og Læsø Forsyning A/S skal skabe bedre forudsætninger for sparring og sikre kvaliteten af forsyningsopgaverne.

De to forsyningsselskaber har indgået et nyt samarbejde, som skal styrke båndet mellem parterne ved at skabe bedre mulighed for sparring i forbindelse med de forskellige forsyningsopgaver.
 

En bro af vidensdeling
De to multiforsyningsselskaber har gennem flere år sørget for, at kunderne – henholdsvis på ø og fastland – kan komme af med deres affald og spildevand samt sikret en stabil forsyning af vand, varme og el.

”Begge forsyningsselskaber leverer de samme ydelser, og vi kan derfor stå overfor de samme problemstillinger. Fx er vi underlagt flere lovgivninger, som gør, at vores opgaver bliver mere og mere komplekse. Samtidig stilles der større krav til indberetninger, effektiviseringer mv. Det vil således give god mening at bygge bro mellem os ved at drage nytte af hinandens kompetencer og erfaringer”, fortæller administrerende direktør ved Frederikshavn Forsyning, Claus Reimann Petersen.

”I Læsø Forsyning vil vores dygtige medarbejdere stadig håndtere de daglige driftsopgaver selvstændigt, men samarbejdet med Frederikshavn Forsyning åbner nye døre for vidensdeling mellem de to forsyninger”, supplerer Jørgen Vestby Christiansen, direktør for Læsø Forsyning.

Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, som vi kender den i dag, blev dannet 2007, dog blev Frederikshavn Affald A/S først en del af koncernen i 2011, og forsyningsområdet dækker fra Skagen i nord til Præstbro i syd og Østervrå mod vest.

”Med Frederikshavn Forsynings store geografiske forsyningsområde er der selvsagt flere anlæg samt flere kilometer vand- og spildevandsledninger end her på Læsø, og det vil være naturligt at indgå et samarbejde om rådgivning fx i forbindelse med planlægnings- og anlægsopgaver. På den måde kan vi fortsat sikre en ajourført og tidssvarende forsyning af vores ydelser, der samtidig overholder gældende og nye lovkrav”, slutter Jørgen Vestby Christiansen.

Frederikshavn Forsyning leverer i forvejen ydelser til Læsø Forsyning i form af fx energitjek til husejere på Læsø samt sparring i forhold til kundeadministration. Til hovedparten af Læsøs beboere sælger Frederikshavn Forsyning desuden strøm, der bliver ført frem igennem Læsøs eget elnet.

Flere nyheder

29-01-2018

Ny bestyrelse valgt i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

Med henblik på valg af medlemmer til bestyrelser har Frederikshavn Forsyning A/S og koncernens syv datterselskaber i januar hol ...

Læs mere

20-12-2017

Planer om nyt renovationssystem

Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune har besluttet, at regulativet vedrørende håndtering af husholdningsaffald skal i ...

Læs mere

04-12-2017

Priser på vand pr. 1. januar 2018

Bestyrelsen for Frederikshavn Vand A/S har vedtaget følgende priser på det variable vandbidrag gældende pr. 1. januar 2018. ...

Læs mere

21-11-2017

Det er tid til at forny erhvervskort til genbrugspladserne for 2018

Ønsker du som erhvervsdrivende fortsat at benytte Forsyningens genbrugspladser, skal du igen i år købe særlig adgang hertil.

Læs mere

11-10-2017

Nordjyllands billigste priser på renovation

Dansk Erhverv har i en stor undersøgelse konstateret, at Frederikshavn Kommune er det billigste sted at få tømt 800 l ...

Læs mere

12-09-2017

Ingen fund af pesticidet chloridazon i drikkevandet

Med baggrund i den seneste tids omtale i medierne om pesticidforurening af grundvandet har Frederikshavn Vand A/S fået analyser ...

Læs mere

23-08-2017

Anlægsprojekt på Mette Billes Vej m.fl.

Hirtshals Entreprenørforretning har den 21. august 2017 orienteret Forsyningen om, at virksomheden med øjeblikkelig virkning in ...

Læs mere

10-08-2017

Vi gør pumpestation til en oase

Vi vil gerne være med til at fremhæve de skønne områder i Frederikshavn - og give dig plads til at tage et hvil i hjertet af by ...

Læs mere

07-08-2017

Branden på Miljøanlægget i Ravnshøj er slukket

Branden, som har huseret på Miljøanlægget i Ravnhøj i 7 dage er nu slukket, og driften er normal igen. Ilden var ...

Læs mere

23-06-2017

Få reduceret dit energiforbrug

Det er vintertid, og det betyder at vi skal dreje på termostaterne. Men hvem har lyst til, at pengesedlerne blæser væk med ...

Læs mere