Vær opmærksom, når du sorterer dit affald

  Der er i den sidste tid fundet "fremmedlegemer" blandt det madaffald, vi har afleveret til Gemidan A/S. Blandt andet beholdere med benzin og ukrudtsmiddel.

  Af madaffaldet producerer Gemidan A/S en biopulp, der omdannes til biogas. Gassen benyttes til el, varme og brændstof, og restproduktet af pulpen spredes på landbrugsjord.

  Hvis disse "fremmedlegemer" i madaffaldet ikke bliver opdaget i tide, bliver hele produktionen af biopulp forurenet, og den skal kasseres.

  Benzin og ukrudtsmiddel er miljøfarligt affald, og derfor skal det afleveres på genbrugspladsen. Det hører altså ikke hjemme i beholderen til dagrenovation – hverken som rest- eller madaffald.

  Hvis vi konstaterer fejlsortering af dit affald, bliver din affaldsbeholder ikke tømt. Vi tømmer beholderen ved næste planlagte tømning, hvis forholdet er bragt i orden.

  Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald, kan du læse Affaldshæftet, som blev omdelt i foråret til alle husstande i Frederikshavn Kommune. Du er velkommen til at kontakte os via mail forsyningen@forsyningen.dk, hvis dit Affaldshæfte er bortkommet, så sender vi dig et nyt.

  Se Affaldshæftet

   

   

  Flere nyheder

  04-12-2020

  Nu er det sidste chance!

  Du får 8.000 kr. i rabat på tilslutningen, hvis du inden nytår indgår aftale med Forsyningen om skift til fjernvarme.
  Læs mere

  19-11-2020

  Vi åbner igen for fysisk fremmøde

  De særlige restriktioner for Nordjylland er ophævet, og vi åbner fra og med fredag den 20. november, så vores kunder igen kan b ...

  Læs mere

  06-11-2020

  Forsyningen opretholder driften af kritiske funktioner

  Efter udmeldinger fra Statsministerens seneste pressemøde følger Forsyningen de nye restriktioner fra og med fredag den 6. nove ...

  Læs mere

  05-11-2020

  Forhold om affald fra minkfarme på genbrugspladser i Frederikshavn Kommune

  På grund af smitterisiko i forhold til COVID-19 modtager genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune kun skrottede minkbure og an ...

  Læs mere

  15-10-2020

  SMS-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.

  Er du borger i Frederikshavn Kommune, og er dit mobiltelefonnummer offentligt tilgængeligt på fx Krak, er du automatisk omfatte ...

  Læs mere

  15-09-2020

  Hvor er stophanen?

  Vi får ofte henvendelser med dette spørgsmål – og nu kan du selv finde svaret på Forsyningens kortportal. Her kan du også få et ...

  Læs mere

  02-09-2020

  Privat inkasso inddriver fremover kundernes restancer til os

  Frederikshavn Forsyning A/S skulle i forbindelse med ændring af lovgivningen på inddrivelsesområdet gældende pr. 1. juli 2020 v ...

  Læs mere

  13-08-2020

  Vær opmærksom, når du sorterer dit affald

  Der er i den sidste tid fundet "fremmedlegemer" blandt det madaffald, vi har afleveret til Gemidan A/S. Blandt andet beholdere ...

  Læs mere

  25-06-2020

  Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for ...

  Læs mere

  26-05-2020

  Rent spildevand skifter hav

  Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede ...

  Læs mere