Rent spildevand skifter hav

  Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede vandet ud i Skagerrak. Ledningen erstatter den nuværende ledning, der har udløb til Kattegat.

  - Den nuværende udløbsledning har ikke den nødvendige kapacitet til fremtidige aktiviteter på havnen. Derfor har vi fundet en ny løsning, som også tager højde for, at der kan komme nye virksomheder med højt vandforbrug til Skagen, siger Erik Kyed Trolle, der er formand for Frederikshavn Forsyning.

  Fra renseanlægget ud til havet
  Den nye ledning skal gå fra renseanlægget på Buttervej og ud til Skagerrak, hvor den på landområdet vil få en længde på 1.000 meter. Her vil den blive gravet ned langs Buttervej og Højen Fyrvej. Også til havs vil ledningen have en længde på 1.000 meter, hvor den vil være placeret på 10 meters dybde. Anlægsarbejdet vil give langt færre gener end at etablere en ny ledning med større kapacitet ved den nuværende lednings placering.

  En god investering
  Prisen er ca. 20 mio. kr., og det er ifølge Erik Kyed Trolle en god investering for at sikre den fremtidige erhvervsudvikling på Skagen Havn.

  - Skagen har Danmarks største fiskerihavn, og den kan kun udvikle sig, hvis vi har helt styr på håndteringen af spildevandet. Den nye ledning er samtidig med til at fremtidssikre afledningen af det rensede spildevand, siger Erik Kyed Trolle.

  Også for Skagen Havn er muligheden for øget produktion og vækst en væsentlig faktor:

  - Skagen Havn ser en opgradering af de nuværende spildevandsfaciliteter som en styrkelse for erhvervslivet på havnen. En ny spildevandsledning med større kapacitet kan være med til at understøtte øget produktion og vækst ved de eksisterende virksomheder såvel som nye virksomheder indenfor fiskeindustri. Der ses derfor at være en god relation mellem den kommende opgradering og den tiltrækningsstrategi, der er udarbejdet ved Skagen Havn, lyder det fra administrerende direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen.

  Arbejdet bliver udført af entreprenørfirmaet Zøllner A/S og forventes afsluttet ultimo 2020. Der vil dog ikke blive arbejdet i perioden juni – august af hensyn til naturen og byens turisme.

  I forbindelse med projektet er der udarbejdet en film, der forklarer, hvad den nye udløbsledning betyder for blandt andet havnen og fiskeindustrien. 

  Se filmen her

  Frederikshavn Spildevand vil løbende opdatere om projektet her på hjemmesiden.

   

  Flere nyheder

  19-11-2020

  Vi åbner igen for fysisk fremmøde

  De særlige restriktioner for Nordjylland er ophævet, og vi åbner fra og med fredag den 20. november, så vores kunder igen kan b ...

  Læs mere

  06-11-2020

  Forsyningen opretholder driften af kritiske funktioner

  Efter udmeldinger fra Statsministerens seneste pressemøde følger Forsyningen de nye restriktioner fra og med fredag den 6. nove ...

  Læs mere

  05-11-2020

  Forhold om affald fra minkfarme på genbrugspladser i Frederikshavn Kommune

  På grund af smitterisiko i forhold til COVID-19 modtager genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune kun skrottede minkbure og an ...

  Læs mere

  15-10-2020

  SMS-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.

  Er du borger i Frederikshavn Kommune, og er dit mobiltelefonnummer offentligt tilgængeligt på fx Krak, er du automatisk omfatte ...

  Læs mere

  15-09-2020

  Hvor er stophanen?

  Vi får ofte henvendelser med dette spørgsmål – og nu kan du selv finde svaret på Forsyningens kortportal. Her kan du også få et ...

  Læs mere

  02-09-2020

  Privat inkasso inddriver fremover kundernes restancer til os

  Frederikshavn Forsyning A/S skulle i forbindelse med ændring af lovgivningen på inddrivelsesområdet gældende pr. 1. juli 2020 v ...

  Læs mere

  13-08-2020

  Vær opmærksom, når du sorterer dit affald

  Der er i den sidste tid fundet "fremmedlegemer" blandt det madaffald, vi har afleveret til Gemidan A/S. Blandt andet beholdere ...

  Læs mere

  25-06-2020

  Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for ...

  Læs mere

  26-05-2020

  Rent spildevand skifter hav

  Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede ...

  Læs mere

  30-04-2020

  Nyt affaldshæfte på vej

  Om kort tid lander et nyt affaldshæfte i din postkasse. Her kan du læse alt om, hvordan du sorterer og afleverer dit affald på ...

  Læs mere