Privat inkasso inddriver fremover kundernes restancer til os

  Frederikshavn Forsyning A/S skulle i forbindelse med ændring af lovgivningen på inddrivelsesområdet gældende pr. 1. juli 2020 vælge, om koncernen ville fortsætte med at benytte Gældsstyrelsen til at håndtere restancer eller overgå til privat inkasso.

  For at optimere inddrivelsen har vi valgt at overgå til privat inkasso. Dette sker fra primo september 2020 og indtil videre for en 3-årig periode.

  Til at håndtere de fremtidige restancer har Forsyningen indgået samarbejde med inkassobureauet Kredinor A/S.

  Dette betyder, at vores kunder, efter den normale rykkerprocedure er endt, bliver sendt til videre inddrivelse hos Kredinor A/S, og kunderne vil herefter modtage skrivelser herfra. Ændringen i lovgivningen på inddrivelsesområdet gør det ydermere muligt at pålægge gebyr overfor kunden for håndteringen af restancen. Gebyrerne er fastsat efter gældende lovgivning.

  Forsyningen har valgt at indgå samarbejde med Kredinor A/S på den baggrund, at det er et inkassobureau, hvis værdier og vision er i tråd med den måde, hvorpå Forsyningen ønsker at behandle sine kunder og kan stå inde for den måde Kredinor A/S udfører sit arbejde på.

  Forsyningen ser frem til samarbejdet med Kredinor A/S og har store forventninger til, at dette på sigt vil være med til at nedbringe restancerne.

   

  Flere nyheder

  19-11-2020

  Vi åbner igen for fysisk fremmøde

  De særlige restriktioner for Nordjylland er ophævet, og vi åbner fra og med fredag den 20. november, så vores kunder igen kan b ...

  Læs mere

  06-11-2020

  Forsyningen opretholder driften af kritiske funktioner

  Efter udmeldinger fra Statsministerens seneste pressemøde følger Forsyningen de nye restriktioner fra og med fredag den 6. nove ...

  Læs mere

  05-11-2020

  Forhold om affald fra minkfarme på genbrugspladser i Frederikshavn Kommune

  På grund af smitterisiko i forhold til COVID-19 modtager genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune kun skrottede minkbure og an ...

  Læs mere

  15-10-2020

  SMS-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.

  Er du borger i Frederikshavn Kommune, og er dit mobiltelefonnummer offentligt tilgængeligt på fx Krak, er du automatisk omfatte ...

  Læs mere

  15-09-2020

  Hvor er stophanen?

  Vi får ofte henvendelser med dette spørgsmål – og nu kan du selv finde svaret på Forsyningens kortportal. Her kan du også få et ...

  Læs mere

  02-09-2020

  Privat inkasso inddriver fremover kundernes restancer til os

  Frederikshavn Forsyning A/S skulle i forbindelse med ændring af lovgivningen på inddrivelsesområdet gældende pr. 1. juli 2020 v ...

  Læs mere

  13-08-2020

  Vær opmærksom, når du sorterer dit affald

  Der er i den sidste tid fundet "fremmedlegemer" blandt det madaffald, vi har afleveret til Gemidan A/S. Blandt andet beholdere ...

  Læs mere

  25-06-2020

  Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for ...

  Læs mere

  26-05-2020

  Rent spildevand skifter hav

  Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede ...

  Læs mere

  30-04-2020

  Nyt affaldshæfte på vej

  Om kort tid lander et nyt affaldshæfte i din postkasse. Her kan du læse alt om, hvordan du sorterer og afleverer dit affald på ...

  Læs mere