Nyt navn til Frederikshavn Elnet A/S

Lovgivning medfører nyt navn og ny grafisk identitet for Frederikshavn Elnet, men det "nye" selskab Elinord vil fortsat levere el i nord.

Elnetselskabet Frederikshavn Elnet A/S, der er en del af koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, skifter pr. 1. juli 2018 navn til Elinord A/S – i daglig tale Elinord.Baggrunden for dette navneskift er en ny elforsyningslov, der har fastlagt, at elnetselskaber, som er koncernforbundne med andre aktiviteter, skal adskille deres kommunikation og identitet fra resten af koncernen. Idet Forsyningen også sælger el, vand og varme, er selskabet altså omfattet af loven.

Rent praktisk betyder det, at navn, logo, hjemmeside, biler og medarbejdernes beklædning ikke må ligne den øvrige koncerns. Der skal desuden være separat telefonnummer og mail til elnetselskabet.

Der har været gennemført en navnekonkurrence internt for Forsyningens medarbejdere. Blandt de indkomne forslag faldt valget på Elinord. Et kommunikationsbureau har herefter udarbejdet logo, grafisk identitet og ny hjemmeside.

Bestyrelsen for Frederikshavn Elnet A/S har tidligere på året fået forelagt det nye navn og logo. På generalforsamlingen den 16. maj 2018 har bestyrelsen formelt godkendt navnet Elinord med en ændring af vedtægterne, der træder i kraft pr. 1. juli 2018.

De omkostninger, der er forbundet med et identitetsskift vurderes at blive knap 500.000 kr.

"Vi skal jo overholde loven, men jeg og den øvrige bestyrelse beklager, at vi skal pålægges denne ekstraordinære omkostning i forbindelse med en særskilt identitet", udtaler bestyrelsesformand Jens Hedegaard Kristensen. "Men når dette så er sagt, synes jeg, at både navnet Elinord og logoet er enkelt og ganske passende for selskabet", slutter formanden.

Elinord vil, på samme måde som Frederikshavn Elnet, levere el til private husstande og virksomheder i Sæby, Strandby, Frederikshavn by, det meste af Elling og oplandet i dette område. Selskabets drift sker stadig fra Forsyningens adresse på Knivholtvej 15, og der sker ingen ændringer i den måde, hvorpå selskabet hidtil er drevet.

Hvad er net, og hvad er handel?
Det kan være svært at skelne imellem, hvad der er elnet, og hvad der er elhandel. Når vi tænder stikkontakten eller komfuret, forventer vi jo, at der er strøm uanset, hvordan eller hvorfra den er kommet ind i huset.

El sælges på markedsvilkår, og du kan købe dit el hos et hvilket som helst elhandelsselskab, fx Frederikshavn Elhandel, Eniig eller OK.

Elnetselskabet sørger for, at strømmen kommer fra kraftværker, vindmøller mv. og ud til kunderne.
Der er over 50 forskellige net, som leverer strøm i hvert deres område af Danmark. Du kan ikke selv bestemme, hvilket netselskab, der skal levere din strøm.

Oplever du som privatkunde problemer med din elmåler eller manglende strøm, skal du altid kontakte det elhandelsselskab, hvor du køber din strøm. Herefter bliver henvendelsen givet videre til elnetselskabet, der vil udbedre fejlen.

 

 

Fakta om Elinord
Elnettet består af følgende ledningstyper:

  • 32 kilometer med 60 kV*
  • 168 kilometer med 10 kV
  • 403 kilometer med 0,4 kV

            * kV = 1.000 volt

Derudover er der

  • 6 transformerstationer, hvor strømmen bliver transformeret mellem 60 og 10 kV
  • 223 transformerstationer, hvor strømmen bliver transformeret ned fra 10 kV til 0,4 kV (lavspænding)
  • ca. 5.700 kabelskabe, hvor strømmen bliver fordelt ud til de enkelte kunder


Kontaktoplysninger til Elinord efter den 1. juli 2018
Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9900
Mail: elinord@elinord.dk
Web: elinord.dk

Flere nyheder

18-05-2018

Årets vinder af Elektrisk Skoledag er ...

Traditionen tro har Forsyningen netop kåret årets vinderklasse i forbindelse med Elektrisk Skoledag – og vi ønsker 7. k ...

Læs mere

16-05-2018

Nyt navn til Frederikshavn Elnet A/S

Lovgivning medfører nyt navn og ny grafisk identitet for Frederikshavn Elnet, men det "nye" selskab Elinord vil fortsat levere ...

Læs mere

26-04-2018

Forsyningen uddeler igen i år drikkedunke

”Hvor kommer vandet fra?” Dette spørgsmål bliver skoleelever i Frederikshavn Kommune spurgt om i forbindelse med at Forsyningen ...

Læs mere

26-04-2018

Få reduceret dit energiforbrug

Bo Bechfeldt er Forsyningens uvildige energirådgiver, og på din opfordring giver han dig et gratis og uforpligtende energi ...

Læs mere

23-03-2018

Bedre affaldssortering for færre penge

Fra 1. oktober skal alle i villaer og rækkehuse i Frederikshavn Kommune sortere madaffald fra. Kartoffelskræller, kaffefiltre, ...

Læs mere

20-12-2017

Planer om nyt renovationssystem

Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune har besluttet, at regulativet vedrørende håndtering af husholdningsaffald skal i ...

Læs mere

04-12-2017

Priser på vand pr. 1. januar 2018

Bestyrelsen for Frederikshavn Vand A/S har vedtaget følgende priser på det variable vandbidrag gældende pr. 1. januar 2018. ...

Læs mere

06-03-2017

Fjern Varme Spild

Er dit varmeanlæg indstillet korrekt? Hvis ikke, risikerer du at betale for unødigt forbrug på din varmeregning – og det er rig ...

Læs mere

22-08-2016

Køb el hos din lokale forsyning

Forsyningen tilbyder også konkurrencedygtige elpriser til virksomheder. I forbindelse med de nye regler på elmarkedet ...

Læs mere