Nyt navn til Frederikshavn Elnet A/S

  Lovgivning medfører nyt navn og ny grafisk identitet for Frederikshavn Elnet, men det "nye" selskab Elinord vil fortsat levere el i nord.

  Elnetselskabet Frederikshavn Elnet A/S, der er en del af koncernen Frederikshavn Forsyning A/S, skifter pr. 1. juli 2018 navn til Elinord A/S – i daglig tale Elinord.Baggrunden for dette navneskift er en ny elforsyningslov, der har fastlagt, at elnetselskaber, som er koncernforbundne med andre aktiviteter, skal adskille deres kommunikation og identitet fra resten af koncernen. Idet Forsyningen også sælger el, vand og varme, er selskabet altså omfattet af loven.

  Rent praktisk betyder det, at navn, logo, hjemmeside, biler og medarbejdernes beklædning ikke må ligne den øvrige koncerns. Der skal desuden være separat telefonnummer og mail til elnetselskabet.

  Der har været gennemført en navnekonkurrence internt for Forsyningens medarbejdere. Blandt de indkomne forslag faldt valget på Elinord. Et kommunikationsbureau har herefter udarbejdet logo, grafisk identitet og ny hjemmeside.

  Bestyrelsen for Frederikshavn Elnet A/S har tidligere på året fået forelagt det nye navn og logo. På generalforsamlingen den 16. maj 2018 har bestyrelsen formelt godkendt navnet Elinord med en ændring af vedtægterne, der træder i kraft pr. 1. juli 2018.

  De omkostninger, der er forbundet med et identitetsskift vurderes at blive knap 500.000 kr.

  "Vi skal jo overholde loven, men jeg og den øvrige bestyrelse beklager, at vi skal pålægges denne ekstraordinære omkostning i forbindelse med en særskilt identitet", udtaler bestyrelsesformand Jens Hedegaard Kristensen. "Men når dette så er sagt, synes jeg, at både navnet Elinord og logoet er enkelt og ganske passende for selskabet", slutter formanden.

  Elinord vil, på samme måde som Frederikshavn Elnet, levere el til private husstande og virksomheder i Sæby, Strandby, Frederikshavn by, det meste af Elling og oplandet i dette område. Selskabets drift sker stadig fra Forsyningens adresse på Knivholtvej 15, og der sker ingen ændringer i den måde, hvorpå selskabet hidtil er drevet.

  Hvad er net, og hvad er handel?
  Det kan være svært at skelne imellem, hvad der er elnet, og hvad der er elhandel. Når vi tænder stikkontakten eller komfuret, forventer vi jo, at der er strøm uanset, hvordan eller hvorfra den er kommet ind i huset.

  El sælges på markedsvilkår, og du kan købe dit el hos et hvilket som helst elhandelsselskab, fx Frederikshavn Elhandel, Eniig eller OK.

  Elnetselskabet sørger for, at strømmen kommer fra kraftværker, vindmøller mv. og ud til kunderne.
  Der er over 50 forskellige net, som leverer strøm i hvert deres område af Danmark. Du kan ikke selv bestemme, hvilket netselskab, der skal levere din strøm.

  Oplever du som privatkunde problemer med din elmåler eller manglende strøm, skal du altid kontakte det elhandelsselskab, hvor du køber din strøm. Herefter bliver henvendelsen givet videre til elnetselskabet, der vil udbedre fejlen.

   

   

  Fakta om Elinord
  Elnettet består af følgende ledningstyper:

  • 32 kilometer med 60 kV*
  • 168 kilometer med 10 kV
  • 403 kilometer med 0,4 kV

              * kV = 1.000 volt

  Derudover er der

  • 6 transformerstationer, hvor strømmen bliver transformeret mellem 60 og 10 kV
  • 223 transformerstationer, hvor strømmen bliver transformeret ned fra 10 kV til 0,4 kV (lavspænding)
  • ca. 5.700 kabelskabe, hvor strømmen bliver fordelt ud til de enkelte kunder


  Kontaktoplysninger til Elinord efter den 1. juli 2018
  Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn
  Tlf. 9829 9900
  Mail: elinord@elinord.dk
  Web: elinord.dk

  Flere nyheder

  19-02-2019

  Årsafregningen er på vej til dig

  Årsafregningen er nu på vej ud til Forsyningens kunder. Husker du at tjekke din regning? Forsyningens kunder modtager ...

  Læs mere

  29-01-2019

  Flere oliefyrsejere stod op til nybagte rundstykker

  Fra tidlig morgen lørdag den 26. januar kunne mange oliefyrsejere i Frederikshavn åbne døren til nybagte rundstykker og ”En var ...

  Læs mere

  28-01-2019

  Sneen falder - hjælp din skraldemand

  Snefald kan betyde uregelmæssigheder i indsamling af renovations- og papiraffald. Renovationsbilen kan have svært ved at komme ...

  Læs mere

  07-01-2019

  Drikkevandet har fået et blåt stempel

  Frederikshavn Vand A/S har altid leveret drikkevand af høj kvalitet til forbrugerne. Nu har de friske dråber tilmed fået et off ...

  Læs mere

  13-12-2018

  Sådan henter vi dit affald omkring jul og nytår

  I forbindelse med de kommende helligdage kan der ske forskydninger i indsamlingen af dagrenovation og papiraffald. Derfor kan d ...

  Læs mere

  30-11-2018

  Fjernvarmearbejder i kvarteret ved Abildvej

  Et arbejde med fjernvarmerørene, der skulle være færdiggjort inden november, har vist sig at blive en længere proces. Det betyd ...

  Læs mere

  21-11-2018

  Forsøg med gadebelysning i Skagen

  I Skagen midtby har der været ønske om at få en "varmere" og gullig gadebelysning. Frederikshavn Kommune har derfor bedt Forsyn ...

  Læs mere

  08-11-2018

  Stort engagement for affaldssorteringen

  Affaldssorteringen har nu kørt i lidt over en måned, og Forsyningen er glad for kundernes interesse for sorteringen, og at der ...

  Læs mere

  18-10-2018

  Hvem tømmer tanken næste år?

  Den kommunale tømningsordning er sendt i udbud, da den nuværende kontrakt med FKSSlamson udløber pr. 31. december 2018. ...

  Læs mere

  17-10-2018

  Madaffaldet lander i det rigtige rum

  Alle husstande har nu fået tømt den nye affaldsbeholder med 2 rum mindst én gang. Husejerne får et stort skulderklap af Forsyni ...

  Læs mere