Nyt affaldshæfte på vej

  Om kort tid lander et nyt affaldshæfte i din postkasse. Her kan du læse alt om, hvordan du sorterer og afleverer dit affald på den rigtige måde.

  Hold øje med postkassen! Inden længe får du nemlig en letlæst facitliste til, hvor du håndterer dit affald. Selv om det meste information i dag er digital, har Forsyningen også i år valgt at udsende en papirudgave af affaldshæftet. Erfaringen er nemlig, at rigtig mange husejere er glade for hæftet.

  – Vi hører, at hæftet bliver gemt, og at folk bruger det, hvis de for eksempel er i tvivl om sortering af en bestemt type affald, eller hvis de har brug for at tjekke genbrugspladsernes åbningstider. Og så er det jo også lige en venlig påmindelse om, at vi alle skal sortere vores affald, forklarer forsyningschef Karl Villadsen.

  Det nytter
  I år bliver sorteringsvejledningen suppleret med kort information om, hvad der sker med affaldet, når du sorterer det korrekt.

  – I små bokse i det nye affaldshæfte kan man læse, hvad de enkelte typer affald bliver genanvendt til. Vi bliver af og til spurgt, om det overhovedet nytter med alt den affaldssortering, og her er svaret klart ja. Genanvendelse er en fordel for både miljøet og økonomien. Og jo bedre affaldet er sorteret, jo nemmere er det at afsætte til vores modtagere, påpeger Karl Villadsen.

  Velkommen på genbrugspladsen
  Udover sortering i hjemmene er genbrugspladserne en vigtig brik i den samlede affaldshåndtering i Frederikshavn Kommune. Pladserne er populære, og både affaldssorteringen og den efterfølgende genanvendelse har fungeret fint i mange år.

  – Vi modtager store mængder affald på genbrugspladserne, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose brugerne af pladserne. De er blevet virkelig gode til at sortere affaldet i de forskellige containere. Typisk benytter de den samme plads, som de så kommer til at kende rigtig godt. Og er man i tvivl, er man selvfølgelig altid velkommen til at spørge personalet på pladsen.

  Hæftet skulle være sendt ud før påske, men det blev udskudt, fordi genbrugspladserne var lukket for private i de første uger af Coronakrisen.

  Læs Affaldshæftet

  Flere nyheder

  19-11-2020

  Vi åbner igen for fysisk fremmøde

  De særlige restriktioner for Nordjylland er ophævet, og vi åbner fra og med fredag den 20. november, så vores kunder igen kan b ...

  Læs mere

  06-11-2020

  Forsyningen opretholder driften af kritiske funktioner

  Efter udmeldinger fra Statsministerens seneste pressemøde følger Forsyningen de nye restriktioner fra og med fredag den 6. nove ...

  Læs mere

  05-11-2020

  Forhold om affald fra minkfarme på genbrugspladser i Frederikshavn Kommune

  På grund af smitterisiko i forhold til COVID-19 modtager genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune kun skrottede minkbure og an ...

  Læs mere

  22-10-2020

  Indsamling af renovation i sommerhusområderne

  Efteråret er over os, hvilket betyder, at sommerhuse med sæsontømning får afhentet renovation for sidste gang i år i uge 43. De ...

  Læs mere

  15-10-2020

  SMS-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.

  Er du borger i Frederikshavn Kommune, og er dit mobiltelefonnummer offentligt tilgængeligt på fx Krak, er du automatisk omfatte ...

  Læs mere

  15-09-2020

  Hvor er stophanen?

  Vi får ofte henvendelser med dette spørgsmål – og nu kan du selv finde svaret på Forsyningens kortportal. Her kan du også få et ...

  Læs mere

  02-09-2020

  Privat inkasso inddriver fremover kundernes restancer til os

  Frederikshavn Forsyning A/S skulle i forbindelse med ændring af lovgivningen på inddrivelsesområdet gældende pr. 1. juli 2020 v ...

  Læs mere

  13-08-2020

  Vær opmærksom, når du sorterer dit affald

  Der er i den sidste tid fundet "fremmedlegemer" blandt det madaffald, vi har afleveret til Gemidan A/S. Blandt andet beholdere ...

  Læs mere

  25-06-2020

  Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for ...

  Læs mere

  26-05-2020

  Rent spildevand skifter hav

  Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede ...

  Læs mere