Nu går vi i gang på Gærumvej

  I uge 9 begynder Forsyningen at renovere Gærumvej. Det er et stort projekt, der involverer både Forsyningen, der skifter varme- og vandledninger og Frederikshavn Kommune, der afslutter projektet med at retablere vej og fortov.

  Arbejdet strækker sig fra krydset Gærumvej/Bangsbovej/Hånbækvej og ned til Søndergade. Entreprenørarbejdet udføres af Vennelyst.

  Hvad består renoveringen i?
  Frederikshavn Varme skifter hovedledningen, der ligger i fortovet på den sydlige side af Gærumvej fra Bangsbovej og ned til L. P. Houmøllers Vej. Stikkene ind til ejendommene på samme side bliver ligeledes skiftet.

  Efterfølgende skifter Frederikshavn Vand to vandledninger, der ligger i den sydlige side af Gærumvej, og der skal laves nye stik til ejendomme på begge sider af vejen. Der vil ske såkaldt punktopgravning i fortovet på nordlig side, hvor der graves et enkelt hul ud for hver ejendom. Dette arbejde strækker sig fra Bangsbovej og ned til Søndergade.

  I forlængelse af Forsyningens arbejder retablerer Frederikshavn Kommune vejen.

  Trafikale forhold
  Af sikkerhedsmæssig grunde indsnævres Gærumvej, mens fjernvarmearbejdet udføres, men Forsyningen forventer, at trafik i begge retninger kan opretholdes.

  Når arbejdet med vandledningen og belægninger udføres, bliver Gærumvej spærret af for gennemkørsel. Dette vil ske i etaper, og der bliver skiltet med omkørsel, ligesom der bliver annonceret i lokale medier og her på hjemmesiden.

  Renoveringen forventes at være afsluttet, inden det nye skoleår begynder efter sommerferien. Det afhænger dog af vind og vejr og øvrige uforudsete udfordringer.

  Flere nyheder

  15-09-2020

  Hvor er stophanen?

  Vi får ofte henvendelser med dette spørgsmål – og nu kan du selv finde svaret på Forsyningens kortportal. Her kan du også få et ...

  Læs mere

  02-09-2020

  Privat inkasso inddriver fremover kundernes restancer til os

  Frederikshavn Forsyning A/S skulle i forbindelse med ændring af lovgivningen på inddrivelsesområdet gældende pr. 1. juli 2020 v ...

  Læs mere

  28-08-2020

  Vi skifter til vinterbelysning

  Den mørke tid nærmer sig, og fra den 1. september tænder vi igen for alle vores gadelamper. I tidsrummet fra ca. kl. 22.30 til ...

  Læs mere

  13-08-2020

  Vær opmærksom, når du sorterer dit affald

  Der er i den sidste tid fundet "fremmedlegemer" blandt det madaffald, vi har afleveret til Gemidan A/S. Blandt andet beholdere ...

  Læs mere

  25-06-2020

  Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for ...

  Læs mere

  26-05-2020

  Rent spildevand skifter hav

  Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede ...

  Læs mere

  30-04-2020

  Nyt affaldshæfte på vej

  Om kort tid lander et nyt affaldshæfte i din postkasse. Her kan du læse alt om, hvordan du sorterer og afleverer dit affald på ...

  Læs mere

  22-04-2020

  Justeret motivationstarif pr. 1. juni 2020

  Frederikshavn Varme A/S har fra og med forbrugsåret 2020 indført en motivationstarif for vores fjernvarmekunder. Best ...

  Læs mere

  19-03-2020

  Hjælp din skraldemand

  Både virus og bakterier i skraldespanden kan smitte skraldemændene og gøre dem syge. Følg to gode råd for at mindske ri ...

  Læs mere

  26-02-2020

  Reduktion af vandindvinding på Skagen Kildeplads

  Frederikshavn Vand A/S har i februar 2012 og i april 2019 annonceret reduktion af vandindvinding til Skagen Vandværk, og denne ...

  Læs mere