Nu går vi i gang på Gærumvej

  I uge 9 begynder Forsyningen at renovere Gærumvej. Det er et stort projekt, der involverer både Forsyningen, der skifter varme- og vandledninger og Frederikshavn Kommune, der afslutter projektet med at retablere vej og fortov.

  Arbejdet strækker sig fra krydset Gærumvej/Bangsbovej/Hånbækvej og ned til Søndergade. Entreprenørarbejdet udføres af Vennelyst.

  Hvad består renoveringen i?
  Frederikshavn Varme skifter hovedledningen, der ligger i fortovet på den sydlige side af Gærumvej fra Bangsbovej og ned til L. P. Houmøllers Vej. Stikkene ind til ejendommene på samme side bliver ligeledes skiftet.

  Efterfølgende skifter Frederikshavn Vand to vandledninger, der ligger i den sydlige side af Gærumvej, og der skal laves nye stik til ejendomme på begge sider af vejen. Der vil ske såkaldt punktopgravning i fortovet på nordlig side, hvor der graves et enkelt hul ud for hver ejendom. Dette arbejde strækker sig fra Bangsbovej og ned til Søndergade.

  I forlængelse af Forsyningens arbejder retablerer Frederikshavn Kommune vejen.

  Trafikale forhold
  Af sikkerhedsmæssig grunde indsnævres Gærumvej, mens fjernvarmearbejdet udføres, men Forsyningen forventer, at trafik i begge retninger kan opretholdes.

  Når arbejdet med vandledningen og belægninger udføres, bliver Gærumvej spærret af for gennemkørsel. Dette vil ske i etaper, og der bliver skiltet med omkørsel, ligesom der bliver annonceret i lokale medier og her på hjemmesiden.

  Renoveringen forventes at være afsluttet, inden det nye skoleår begynder efter sommerferien. Det afhænger dog af vind og vejr og øvrige uforudsete udfordringer.

  Flere nyheder

  03-04-2020

  Nummerplade-restriktion på genbrugspladserne er ophævet fra lørdag den 4. april

  Der er dog stadig restriktioner, du skal være opmærksom på. Fra og med lørdag den 4. april kan alle ...

  Læs mere

  01-04-2020

  Sådan henter vi dit affald i påsken

  I ugen op til påsken sker der forskydninger i indsamlingen af dagrenovation og papiraffald. Derfor henter vi dit affald på et a ...

  Læs mere

  30-03-2020

  Genbrugspladserne er åbne for private

  Din bils nummerplade afgør, hvornår du kan besøge os. Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Pat ...

  Læs mere

  19-03-2020

  Hjælp din skraldemand

  Både virus og bakterier i skraldespanden kan smitte skraldemændene og gøre dem syge. Følg to gode råd for at mindske ri ...

  Læs mere

  12-03-2020

  Forsyningen lukker delvis ned

  Efter udmeldinger fra Statsministerens pressemøder den 11. og 23. marts lukker Forsyningen delvis ned. Driften opretholdes for ...

  Læs mere

  26-02-2020

  Reduktion af vandindvinding på Skagen Kildeplads

  Frederikshavn Vand A/S har i februar 2012 og i april 2019 annonceret reduktion af vandindvinding til Skagen Vandværk, og denne ...

  Læs mere

  20-02-2020

  Nu går vi i gang på Gærumvej

  I uge 9 begynder Forsyningen at renovere Gærumvej. Det er et stort projekt, der involverer både Forsyningen, der skifter varme- ...

  Læs mere

  24-01-2020

  Fornyelse af Frederikshavn gågade

  Ledningsnettet under gågaden i Frederikshavn trænger til at blive skiftet, og regnvandet skal adskilles fra spildevan ...

  Læs mere

  20-12-2019

  Velkommen til vandforbrugere i Stenhøj

  Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune godkendte den 11. december 2019, at Frederikshavn Vand A/S pr. 1. januar 2020 overt ...

  Læs mere

  20-12-2019

  Lærlinge og elever klædes grundigt på til arbejdsmarkedet

  Frederikshavn Forsyning A/S har med stor succes valgt at tænke i nye baner hvad angår ansættelser af lærlinge og elever. Tiltag ...

  Læs mere