Nordjyllands billigste priser på renovation

Dansk Erhverv har i en stor undersøgelse konstateret, at Frederikshavn Kommune er det billigste sted at få tømt 800 liters affaldscontainer i Nordjylland. Her er det Forsyningen, som står for at afhente renovation hos kommunens borgere. Analysen er blandt andet beskrevet i Nordjyske den 10 oktober 2017.

Det er konstateret, at der er store forskelle i, hvordan taksterne bliver beregnet i de enkelte selskaber og kommuner. I vores område kører vi en skarp kalkulation, hvor hver tømning kun belastes med de omkostninger, der er forbundet med tømningen. Da det er mere rationelt at få tømt en stor container i forhold til en lille, bliver det også forholdvis billigere pr. kg. affald.

I Frederikshavn Kommune koster det for eksempel 3200 kr. om året at få tømt en 800 liters affaldsbeholder en gang om ugen, mens det i Aalborg koster 6600 kr./år. Prisforskellen er ikke lige stor på alle beholdertyper, og på almindelige renovationssække er den ikke så stor. Priserne i Frederikshavn er stadig konkurrencedygtige uanset, hvilken renovationsstørrelse, borgerne har.

Flere nyheder

23-03-2018

Bedre affaldssortering for færre penge

Fra 1. oktober skal alle i villaer og rækkehuse i Frederikshavn Kommune sortere madaffald fra. Kartoffelskræller, kaffefiltre, ...

Læs mere

20-03-2018

Sådan henter vi dit affald i påsken

I påsken sker der visse forskydninger i indsamlingen af dagrenovation og papiraffald. Derfor kan dit affald blive afhentet på e ...

Læs mere

23-02-2018

Årsafregningen er på vej til dig

Forsyningens kunder modtager i denne tid deres årlige regning på forbrugsafgifter for de forsyningsarter, de er tilmeldt ved Fo ...

Læs mere

29-01-2018

Ny bestyrelse valgt i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

Med henblik på valg af medlemmer til bestyrelser har Frederikshavn Forsyning A/S og koncernens syv datterselskaber i januar hol ...

Læs mere

20-12-2017

Planer om nyt renovationssystem

Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune har besluttet, at regulativet vedrørende håndtering af husholdningsaffald skal i ...

Læs mere

04-12-2017

Priser på vand pr. 1. januar 2018

Bestyrelsen for Frederikshavn Vand A/S har vedtaget følgende priser på det variable vandbidrag gældende pr. 1. januar 2018. ...

Læs mere

21-11-2017

Det er tid til at forny erhvervskort til genbrugspladserne for 2018

Ønsker du som erhvervsdrivende fortsat at benytte Forsyningens genbrugspladser, skal du igen i år købe særlig adgang hertil.

Læs mere

11-10-2017

Nordjyllands billigste priser på renovation

Dansk Erhverv har i en stor undersøgelse konstateret, at Frederikshavn Kommune er det billigste sted at få tømt 800 l ...

Læs mere

12-09-2017

Ingen fund af pesticidet chloridazon i drikkevandet

Med baggrund i den seneste tids omtale i medierne om pesticidforurening af grundvandet har Frederikshavn Vand A/S fået analyser ...

Læs mere

23-08-2017

Anlægsprojekt på Mette Billes Vej m.fl.

Hirtshals Entreprenørforretning har den 21. august 2017 orienteret Forsyningen om, at virksomheden med øjeblikkelig virkning in ...

Læs mere