Klimasikring af Frederikshavn gågade

  Klimaændringerne byder på hidtil nye udfordringer som eksempelvis risiko for oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Det er en faktor, som skal tages alvorligt. For at minimere fremtidige oversvømmelser i midtbyen, er det derfor nødvendigt at gennemføre separatkloakering, hvor vi adskiller regnvand og spildevand i to separate systemer. Spildevandet bliver ledt til rensningsanlægget, og regnvandet ledes gennem regnvandssystemet ud i havnebassinet.

  For at imødekomme behovet for en stabil og sikker forsyning nu og i fremtiden, udskifter vi ligeledes alle vand-, varme-, kloakledninger og forskellige kabler under jorden mellem Kirkepladsen og Fisketorvet. Det betyder, at 350 meter af gågaden skal graves op. Projektet foretages i samarbejde med Center for Park og Vej ved Frederikshavn Kommune, som i samme anledning etablerer en ny gågade, der binder byen sammen via to samlingspunkter.

  Fra gågade til samlingsgade
  Med omdannelsen af Danmarksgade fra Kirkepladsen til Fisketorvet forvandler Frederikshavn Kommune gågaden til en samlingsgade med centrale samlingspunkter, der løfter bymiljøet og mulighederne for liv, fællesskab og aktivitet i midtbyen. To pladser opgraderes, og her udnytter man de naturgivne forudsætninger, der hvor der er mindst vind og mest sol.

  Forsyningen og Frederikshavn Kommunen gennemfører projektet i et tæt samarbejde for at overholde tidsplanen for renoveringen. Der er endvidere sat en målrettet kommunikationsindsats i gang for at sikre, at de handlende, ejerne af ejendomme og beboerne i det berørte område føler, at de er orienteret om, hvad der skal ske gennem hele perioden.

  Ejere får informationsbrev
  For at gennemføre separatkloakering er det nødvendigt, at Forsyningen foretager forundersøgelser på private matrikler. Omlægningen til separatkloakering afløser det eksisterende fællessystem, hvor spildevand og regnvand afledes i samme system.  Ejere af ejendommene i det berørte område modtager derfor i den kommende tid et informationsbrev om, hvad omlægningen til separatkloakering indebærer.  

  Gågaderenoveringens første etape fra Tordenskioldsgade til Fisketorvet gennemføres i perioden fra marts til juni 2020 og anden etape fra august til november 


  FAKTA
  Renoveringen af gågaden er en del af en områdefornyelsen af Frederikshavn midtby. Områdefornyelsen er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det samlede budget er på 30 mio. kr., hvoraf statens andel er 10 mio. kr.

  Forprojektet er tilrettet efter dialog med Gadeforum, som er nedsat af Teknisk Udvalg, med repræsentation af flere interessenter: Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK, Turistforeningen, Handicaprådet, Ungebyrådet og Frederikshavn Byfond. 

  Læs mere om renoveringen af gågaden og hele områdefornyelsen på hjemmesiden  https://mit.frederikshavn.dk/

   

  For uddybende oplysninger, kontakt:
  Anne L. Thøgersen, Frederikshavn Spildevand, mail anlt@forsyningen.dk eller tlf 5163 3051

  Flere nyheder

  11-11-2019

  Det er tid til at forny erhvervskort til genbrugspladserne for 2020

  Ønsker du som erhvervsdrivende fortsat at benytte Forsyningens genbrugspladser, skal du igen i år købe særlig adgang hertil.

  Læs mere

  07-11-2019

  Åbent hus på Skagen Renseanlæg

  Hvad betyder det for varmeforbrugerne i Skagen, at renseanlægget modtager spildevand fra fiskeindustrien, og hvordan kan spilde ...

  Læs mere

  05-11-2019

  Termografering af fjernvarmenettet fra luften

  Fjernvarmenettet i Frederikshavn skal nu termograferes fra luften af en drone. Frederikshavn Varme A/S har mange kilo ...

  Læs mere

  31-10-2019

  Det nytter at sortere madaffaldet

  Den 1. oktober rundede Frederikshavn Forsyning A/S og Gemidan Ecogi A/S det første år med indsamlingen og behandlingen af madaf ...

  Læs mere

  23-10-2019

  Tømning af bundfældningstanke

  Ifølge den aftale vi har indgået med de private entreprenører om tømning af bundfældningstanke, skal alle ordinære tømninger væ ...

  Læs mere

  22-10-2019

  Indsamling af renovation i sommerhusområderne

  Efteråret er over os, hvilket betyder, at sommerhuse med sæsontømning får afhentet renovation for sidste gang i år i uge 43. De ...

  Læs mere

  07-10-2019

  Flyver dine pengesedler unødigt med energiregningen?

  Vinterkulden er over os, og det er tid til at skrue op for radiatorerne – men er du klar over, om du kan spare penge på energir ...

  Læs mere

  05-09-2019

  Renovationspriser for år 2020

  I det forslag til priser, som vi har sendt til godkendelse i Frederikshavn Kommune, er der, som flere har bemærket, udsigt til ...

  Læs mere

  26-08-2019

  Arbejder på Gærumvej udsættes til foråret 2020

  Elinord A/S anlægger et nyt 60kV kabel fra Brønderslevvej til Færgehavnsvej. Dette skal sikre en mere robust forsyning og ersta ...

  Læs mere

  12-06-2019

  Klimasikring af Frederikshavn gågade

  Klimaændringerne byder på hidtil nye udfordringer som eksempelvis risiko for oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Det er en fa ...

  Læs mere