Klimasikring af Frederikshavn gågade

  Klimaændringerne byder på hidtil nye udfordringer som eksempelvis risiko for oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Det er en faktor, som skal tages alvorligt. For at minimere fremtidige oversvømmelser i midtbyen, er det derfor nødvendigt at gennemføre separatkloakering, hvor vi adskiller regnvand og spildevand i to separate systemer. Spildevandet bliver ledt til rensningsanlægget, og regnvandet ledes gennem regnvandssystemet ud i havnebassinet.

  For at imødekomme behovet for en stabil og sikker forsyning nu og i fremtiden, udskifter vi ligeledes alle vand-, varme-, kloakledninger og forskellige kabler under jorden mellem Kirkepladsen og Fisketorvet. Det betyder, at 350 meter af gågaden skal graves op. Projektet foretages i samarbejde med Center for Park og Vej ved Frederikshavn Kommune, som i samme anledning etablerer en ny gågade, der binder byen sammen via to samlingspunkter.

  Fra gågade til samlingsgade
  Med omdannelsen af Danmarksgade fra Kirkepladsen til Fisketorvet forvandler Frederikshavn Kommune gågaden til en samlingsgade med centrale samlingspunkter, der løfter bymiljøet og mulighederne for liv, fællesskab og aktivitet i midtbyen. To pladser opgraderes, og her udnytter man de naturgivne forudsætninger, der hvor der er mindst vind og mest sol.

  Forsyningen og Frederikshavn Kommunen gennemfører projektet i et tæt samarbejde for at overholde tidsplanen for renoveringen. Der er endvidere sat en målrettet kommunikationsindsats i gang for at sikre, at de handlende, ejerne af ejendomme og beboerne i det berørte område føler, at de er orienteret om, hvad der skal ske gennem hele perioden.

  Ejere får informationsbrev
  For at gennemføre separatkloakering er det nødvendigt, at Forsyningen foretager forundersøgelser på private matrikler. Omlægningen til separatkloakering afløser det eksisterende fællessystem, hvor spildevand og regnvand afledes i samme system.  Ejere af ejendommene i det berørte område modtager derfor i den kommende tid et informationsbrev om, hvad omlægningen til separatkloakering indebærer.  

  Gågaderenoveringens første etape fra Tordenskioldsgade til Fisketorvet gennemføres i perioden fra marts til juni 2020 og anden etape fra august til november 


  FAKTA
  Renoveringen af gågaden er en del af en områdefornyelsen af Frederikshavn midtby. Områdefornyelsen er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det samlede budget er på 30 mio. kr., hvoraf statens andel er 10 mio. kr.

  Forprojektet er tilrettet efter dialog med Gadeforum, som er nedsat af Teknisk Udvalg, med repræsentation af flere interessenter: Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK, Turistforeningen, Handicaprådet, Ungebyrådet og Frederikshavn Byfond. 

  Læs mere om renoveringen af gågaden og hele områdefornyelsen på hjemmesiden  https://mit.frederikshavn.dk/

   

  For uddybende oplysninger, kontakt:
  Anne L. Thøgersen, Frederikshavn Spildevand, mail anlt@forsyningen.dk eller tlf 5163 3051

  Flere nyheder

  25-06-2020

  Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for ...

  Læs mere

  26-05-2020

  Rent spildevand skifter hav

  Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede ...

  Læs mere

  25-05-2020

  Forsyningen åbner helt op igen

  Fra og med onsdag den 27. maj er Forsyningen igen åben for de kunder, der ønsker betjening ved fysisk fremmøde på Kniholtvej 15 ...

  Læs mere

  30-04-2020

  Nyt affaldshæfte på vej

  Om kort tid lander et nyt affaldshæfte i din postkasse. Her kan du læse alt om, hvordan du sorterer og afleverer dit affald på ...

  Læs mere

  22-04-2020

  Justeret motivationstarif pr. 1. juni 2020

  Frederikshavn Varme A/S har fra og med forbrugsåret 2020 indført en motivationstarif for vores fjernvarmekunder. Best ...

  Læs mere

  21-04-2020

  Tak for tålmodigheden på genbrugspladserne

  Puklen er væk og næsten alt er ved det gamle på genbrugspladserne. Genbrugspladserne er ved at vende ...

  Læs mere

  16-04-2020

  Vi opretholder fortsat driften

  Kun ganske få områder er berørte af den forlængede periode med nedlukning. Vi har i hele perioden op ...

  Læs mere

  16-04-2020

  Lad vandet løbe inden genåbning af Danmark

  Nedenstående er et resumé af pressemeddelelse fra Danva. Når daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder genåb ...

  Læs mere

  03-04-2020

  Nummerplade-restriktion på genbrugspladserne er ophævet fra lørdag den 4. april

  Der er dog stadig restriktioner, du skal være opmærksom på. Fra og med lørdag den 4. april kan alle ...

  Læs mere

  30-03-2020

  Genbrugspladserne er åbne for private

  Din bils nummerplade afgør, hvornår du kan besøge os. Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Pat ...

  Læs mere