Hvem tømmer tanken næste år?

  Den kommunale tømningsordning er sendt i udbud, da den nuværende kontrakt med FKSSlamson udløber pr. 31. december 2018.

  Forsyningen har sendt tømningsordningen i udbud for at finde den hovedentreprenør, der fra nytår skal tømme bundfældningstanke i Frederikshavn Kommune. Den kommende aftale er gældende i to år med mulighed for forlængelse, og vi forventer at kende navnet på entreprenøren til december.  

  Frit valg blandt godkendte entreprenører
  Kunderne behøver ikke nødvendigvis at vælge hovedentreprenøren. "Vores kunder kan gøre brug af fritvalgsordningen, hvor de kan vælge blandt en række private entreprenører, som vi har godkendt", udtaler René Hansen, forsyningschef ved Frederikshavn Spildevand A/S.

  I løbet af december har Forsyningen godkendt de private entreprenører, der har ansøgt om dette. Umiddelbart herefter modtager ejere af ejendomme, der er omfattet af tømningsordningen et brev med information om, hvem Forsyningen har valgt som hovedentreprenør, hvilke private entreprenører, der er godkendt samt, hvordan kunden skal foretage sit valg. Der er mulighed for at vælge entreprenør i perioden 1. januar til - 15. februar 2019. Foretager du ikke noget valg, vil du automatisk få tømt tanken af den entreprenør, der sidst har tømt tanken.

  Entreprenørerne bliver ligeledes annonceret i dagspressen samt på Forsyningens hjemmeside.

  Fakta
  Siden 2010 har Forsyningen administreret tømningsordningen for Frederikshavn Kommune. Ordningen omfatter 5.800 tanke og gælder for ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Der er udarbejdet et nyt regulativ, som skal godkendes af Frederikshavn Byråd ultimo oktober. Herefter offentliggøres regulativet på forsyningen.dk.

   

  Flere nyheder

  07-01-2019

  Drikkevandet har fået et blåt stempel

  Frederikshavn Vand A/S har altid leveret drikkevand af høj kvalitet til forbrugerne. Nu har de friske dråber tilmed fået et off ...

  Læs mere

  01-01-2019

  Valg af entreprenør til tømning af tanke 2019

  Har du en bundfældningstank, kan du nu vælge, hvilken entreprenør du vil benytte til tømning af tanken i 2019. Er du ...

  Læs mere

  21-12-2018

  Skal Kilden have fjernvarme?

  Den 31. december 2018 ophørte kampagnetilbuddet om fjernvarme til Kilden – men husejerne kan stadig nå at tilmelde sig fje ...

  Læs mere

  13-12-2018

  Sådan henter vi dit affald omkring jul og nytår

  I forbindelse med de kommende helligdage kan der ske forskydninger i indsamlingen af dagrenovation og papiraffald. Derfor kan d ...

  Læs mere

  30-11-2018

  Fjernvarmearbejder i kvarteret ved Abildvej

  Et arbejde med fjernvarmerørene, der skulle være færdiggjort inden november, har vist sig at blive en længere proces. Det betyd ...

  Læs mere

  21-11-2018

  Forsøg med gadebelysning i Skagen

  I Skagen midtby har der været ønske om at få en "varmere" og gullig gadebelysning. Frederikshavn Kommune har derfor bedt Forsyn ...

  Læs mere

  08-11-2018

  Stort engagement for affaldssorteringen

  Affaldssorteringen har nu kørt i lidt over en måned, og Forsyningen er glad for kundernes interesse for sorteringen, og at der ...

  Læs mere

  05-11-2018

  Nu er det nu - Kilden

  Omkring 60 husejere har tilmeldt sig miljørigtig og vedligeholdelsesfri fjernvarme i Kilden i Frederikshavn. Men der skal flere ...

  Læs mere

  18-10-2018

  Hvem tømmer tanken næste år?

  Den kommunale tømningsordning er sendt i udbud, da den nuværende kontrakt med FKSSlamson udløber pr. 31. december 2018. ...

  Læs mere

  17-10-2018

  Madaffaldet lander i det rigtige rum

  Alle husstande har nu fået tømt den nye affaldsbeholder med 2 rum mindst én gang. Husejerne får et stort skulderklap af Forsyni ...

  Læs mere