Forsyningssikkerheden blev opretholdt på trods af udfordringer

  Onsdag den 18. maj blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsberetningen for 2021 blev fremlagt og godkendt.

  Bestyrelsesformand Erik Kyed Trolle indledte generalforsamlingen med sin mundtlige beretning og gav ordet videre til Forsyningens administrerende direktør Claus Reimann Petersen, der orienterede generalforsamlingen om koncernens virke i det forgangne år.

  Et år med udfordringer
  2021 blev nemlig endnu et år præget af Corona, og flere udefrakommende faktorer har bevirket, at Forsyningen har været ramt af materiale- og komponentmangel, ligesom vi har været udfordret med den generelle mangel på mikrochips på verdensmarkedet. I årets sidste måneder blev vi desuden påvirket af de voldsomt stigende energipriser.

  På trods af disse udfordringer har det i det store hele lykkedes Forsyningen fortsat at opretholde forsyningssikkerheden. Selvom der har været disse usikre driftsmæssige vilkår og usædvanligt store udsving i energi- og materialepriser, har Forsyningen fastholdt de lovede stabile priser på ydelserne. Dog blev vi ved årets sidste måneder nødsaget til at varsle en større prisstigning på fjernvarme fra februar 2022.

  Investeringer i forsyningssikkerhed og den grønne omstilling
  Forsyningen har i 2021 arbejdet med en række projekter, der alle er relateret til selskabets efterlevelse af FN’s verdensmål med særligt fokus på grøn omstilling og klimasikring. Af de største projekter kan nævnes: Udbud af Skagen Renseanlægs udvidelse, klimasikring af Brune Banke i Skagen, sidste etape af transmissionsledning fra Tolne til Skagen og Kilden som nyt fjernvarmeområde.

  For at opretholde forsyningssikkerheden renoveres og forstærkes ledningsnettet hvert eneste år. I 2021 udgjorde investeringen for disse arbejder ca. 100 mio. kr. ud af de samlede anlægsinvesteringer på 196 mio. kr.

  Årets resultat er tilfredsstillende
  Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021, hvor resultatet før skat blev et overskud på 18 mio. kr. mod 30 mio. i 2020. Resultatet er tilfredsstillende, når det tages i betragtning, at der i året har været væsentlige udfordringer.

  Den samlede koncernomsætning udgjorde i 2021 588 mio. kr., hvilket er en stigning på 53 mio. kr. i forhold til det foregående år. Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang på 159.678, hvilket atter er en stigning fra forrige år.

  De skærpede vilkår gennem året afspejles tydeligt i flere af datterselskabernes regnskaber. Budgetternes normalt forudsigelige forudsætninger og forventninger er i flere tilfælde ikke blevet indfriet, og det kan i noget omfang aflæses i årets resultat.

  Hvile i sig selv
  Selskaberne, der hører under Forsyningen, drives reelt alle efter ”hvile i sig selv” princippet. Det betyder, at hvert selskabs økonomiske overskud forbliver i selskabet og indgår i de følgende års drift, anlæg eller tilbagebetales til selskabets kunder i form af ekstraordinære prisnedsættelser. Der er derfor ingen, som trækker penge ud af selskaberne til andre formål eller til de andre selskaber.

   

  I årsberetningen kan du læse om de spændende projekter, som Forsyningen har arbejdet med i 2021

   

   

   

  Flere nyheder

  24-06-2022

  Fjernvarmeprisen justeres pr. 1. august 2022

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen pr. 1. august 2022 til 875,00 kr. pr. MWh inkl. moms. En stigning p ...

  Læs mere

  03-06-2022

  Rusland har lukket for gassen til Danmark

  - men der vil fortsat være gas til varmeproduktion i Frederikshavn. Selvom russiske Gazprom har lukket for gasleveran ...

  Læs mere

  24-05-2022

  Vi holder lukket fredag den 27. maj

  Fredag den 27. maj (dagen efter Kr. himmeltfart) holder Kundeservice og de øvrige kontorer i Forsyningen lukket. Der ...

  Læs mere

  19-05-2022

  Forsyningssikkerheden blev opretholdt på trods af udfordringer

  Onsdag den 18. maj blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsberetningen for 2021 blev fremlagt ...

  Læs mere

  06-05-2022

  De kommende "skæve" helligdage

  Der sker ingen ændring i affaldsindsamlingen i forbindelse med de kommende "skæve" helligdage.  Ring tlf. 9829 9 ...

  Læs mere

  02-05-2022

  Sommerbelysning

  Den lyse tid nærmer sig, derfor slukker vi igen for hver anden af vores gadelamper i perioden fra den 1. maj til og m ...

  Læs mere

  07-04-2022

  Fjernvarmeprisen stiger desværre igen

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen pr. 1. maj 2022 til 796,25 kr. pr. MWh inkl. moms. En stigning på 6 ...

  Læs mere

  17-02-2022

  Uvist om vores fjernvarmekunder kan modtage varmecheck

  Husstande med under 650.000 kroner i årsindkomst, som har naturgasfyr eller fjernvarme fra naturgas eller el som opvarmningskil ...

  Læs mere

  20-01-2022

  Nu kommer sidste del af vandledningen mod Skagen

  Frederikshavn Vand A/S arbejder nu på den sidste etape af transmissionsledningen, der skal bringe drikkevand fra Tolne ...

  Læs mere

  14-01-2022

  Van(d)vittig godt nyt til kunderne

  Flere tusinde kunder kan nu se frem til at spare penge på vandregningen.
  Pr. 1. januar 2022 har Frederikshavn Va ...

  Læs mere