Forsyningens Elnet er igen Danmarks mest effektive netselskab

Ved den årlige benchmarking, hvor Energitilsynet sammenligner effektiviteten af de danske elnet, er Frederikshavn Elnet igen kåret som det mest effektive netselskab i Danmark.

Distributionen af el sker i over 50 forskellige net, som leverer strøm i hvert deres område af Danmark. Frederikshavn Elnet leverer i et område omkring Sæby, Frederikshavn og Strandby. Når Energitilsynet sammenligner de forskellige netselskaber, tager de højde for geografiske forskelle og tætheden af kunder mv. Det er i denne sammenligning, at Frederikshavn Elnet er beregnet til at være det mest effektive selskab. Frederikshavn er derfor ikke blevet pålagt at spare yderligere på omkostningerne. Enkelte andre selskaber er blevet pålagt at spare over 10 % af deres omkostninger.

”I Frederikshavn Elnet er der ca. 12 medarbejdere, men vi gør brug af de synergier, der opstår ved at Forsyningen samler el, vand, spildevand, varme og renovation i én organisation”, udtaler adm. direktør Claus Reimann Petersen. ”Vi har glæde af at have fælles sekretariat, kundeservice og økonomi. Og så er der også nogle fordele i driften, når vi samler det hele. Vi har en overskuelig organisation, og samtidig er medarbejderne engagerede og ansvarsbevidste i deres daglige arbejde”, fortsætter Claus Reimann Petersen.

Benchmarkingen viser i øvrigt, at det ikke nødvendigvis er de store selskaber, som har den højeste effektivitet. Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem selskabsstørrelse og økonomisk effektivitet.
I sammenligning med andre netselskaber er Frederikshavn Elnet et af de mellemstore selskaber, men gennem en god organisering er det lykkedes at holde omkostningerne i ro til glæde for borgere og virksomheder.

I sammenligningen af selskaberne er det ikke kun den økonomiske effektivitet, der er set på. Der er også taget højde for vedligeholdelsesstandard og forsyningssikkerhed. Der er strøm i ledningerne i mere end 99,99 % af tiden, hvilket betyder, at der ikke er blevet givet køb på forsyningssikkerheden for at holde omkostningerne nede.

Yderligere oplysninger
Direktør Tore Vedelsdal, mail tore@forsyningen.dk, tlf. 5163 2950

Flere nyheder

29-01-2018

Ny bestyrelse valgt i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

Med henblik på valg af medlemmer til bestyrelser har Frederikshavn Forsyning A/S og koncernens syv datterselskaber i januar hol ...

Læs mere

20-12-2017

Planer om nyt renovationssystem

Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune har besluttet, at regulativet vedrørende håndtering af husholdningsaffald skal i ...

Læs mere

04-12-2017

Priser på vand pr. 1. januar 2018

Bestyrelsen for Frederikshavn Vand A/S har vedtaget følgende priser på det variable vandbidrag gældende pr. 1. januar 2018. ...

Læs mere

21-11-2017

Det er tid til at forny erhvervskort til genbrugspladserne for 2018

Ønsker du som erhvervsdrivende fortsat at benytte Forsyningens genbrugspladser, skal du igen i år købe særlig adgang hertil.

Læs mere

11-10-2017

Nordjyllands billigste priser på renovation

Dansk Erhverv har i en stor undersøgelse konstateret, at Frederikshavn Kommune er det billigste sted at få tømt 800 l ...

Læs mere

12-09-2017

Ingen fund af pesticidet chloridazon i drikkevandet

Med baggrund i den seneste tids omtale i medierne om pesticidforurening af grundvandet har Frederikshavn Vand A/S fået analyser ...

Læs mere

23-08-2017

Anlægsprojekt på Mette Billes Vej m.fl.

Hirtshals Entreprenørforretning har den 21. august 2017 orienteret Forsyningen om, at virksomheden med øjeblikkelig virkning in ...

Læs mere

10-08-2017

Vi gør pumpestation til en oase

Vi vil gerne være med til at fremhæve de skønne områder i Frederikshavn - og give dig plads til at tage et hvil i hjertet af by ...

Læs mere

07-08-2017

Branden på Miljøanlægget i Ravnshøj er slukket

Branden, som har huseret på Miljøanlægget i Ravnhøj i 7 dage er nu slukket, og driften er normal igen. Ilden var ...

Læs mere

23-06-2017

Få reduceret dit energiforbrug

Det er vintertid, og det betyder at vi skal dreje på termostaterne. Men hvem har lyst til, at pengesedlerne blæser væk med ...

Læs mere