Efter analyser af vandboringer: Der er ikke påvist PFAS

  Frederikshavn Vand har nu foretaget analyser på godt 100 vandindvindingsboringer, og der er ikke påvist PFAS i råvandet.

  Analyser viste i starten af november 2022, at råvandet i Skagen overskred kvalitetskravene for PFAS, og undersøgelser tydede på, at forureningen kom fra havet.

  Frederikshavn Vand har efterfølgende afsluttet analyserne af samtlige boringer. ”Det er selvfølgelig meget positivt, at der ikke er påvist PFAS i de resterende boringer”, oplyser forsyningschef Lars B. Østergaard.

  Frederikshavn Vand følger dog udviklingerne af analyserne af Skagen Vandværk tæt men fastholder, at der stadig ikke er grund til bekymring. Der er ikke påvist overskridelser på drikkevandet.

  Proaktivt arbejde for at sikre drikkevandskvaliteten

  I hele forsyningsområdet er der i år igangsat fem gange så mange analyser end hidtil, hvilket indbefattede 22 analyser i forhold til de tidligere fire årlige lovpligtige analyser på ledningsnettet, som er drikkevandet, der pumpes ud fra vandværkerne. Frederikshavn Vand igangsætter nu testforsøg med et mindre pilotanlæg for at forsøge at fjerne PFAS fra råvandet i Skagen.