Det nytter at sortere madaffaldet

  Den 1. oktober rundede Frederikshavn Forsyning A/S og Gemidan Ecogi A/S det første år med indsamlingen og behandlingen af madaffaldet i Frederikshavn Kommune.

  3.875 ton svarende til kapaciteten i mere end 500 skraldebiler. Så meget madaffald er der blevet indsamlet, siden affaldssorterings ordningen og de todelte affaldscontainere i oktober sidste år rullede ud til private helårsejendomme i Frederikshavn Kommune.

  ”Vi har siden opstart haft en målsætning om, at der skulle indsamles 4.000 ton madaffald hos målgruppen, og vi kan se, at dette tal vil blive opnået for 2019 som helhed”, oplyser Karl Villadsen, forsyningschef for Affald.

  ”Kvaliteten af det indsamlede madaffald er god og helt som forventet. Det betyder også, at affaldskunderne er flittige til at sortere affaldet”, fortsætter Karl Villadsen.
   

  En energibombe til landbrugsmarkerne
  Gemidan Ecogi omdanner madaffaldet til en biopulp, hvorefter energien i pulpen udnyttes på et biogasanlæg. Når gassen er udvundet af biopulpen, bliver restfibrene brugt som gødning på landbrugsjord, idet mange af de næringsstoffer, som landmanden bruger i sin gødningsplanlægning findes i det afgassede madaffald. På den måde bliver madaffaldet både til grøn energi og en cirkulær ressource til landbruget.

  ”Energien fra en biopulp på 1 ton er beregnet til cirka at kunne give mellem 85-110 m3 biogas. Variationen skyldes, at madaffaldets beskaffenhed og dermed gaspotentialet varierer. Eksempelvis giver fedt mere gas end proteiner og kulhydrater. Vi prøver at lave biopulpen så ensartet som muligt igennem driftsmæssige ”recepter”, men variationerne kan desværre ikke undgås”, oplyser Tobias Breinholt Hoffman, salgschef for Gemidan Ecogi.

  ”Alt i alt betyder det, at affaldskunderne i Frederikshavn Kommune har bidraget med ca. 450.000 m3 biogas det første år”, fortsætter salgschefen for Gemidan Ecogi.

  Glade for at have et forbehandlingsanlæg i Frederikshavn
  Den 1. september 2019 hjemtog Forsyningen opgaven med indsamling af affald i Frederikshavn Kommune. ”Vi har været så heldige, at Gemidan Ecogi har placeret deres forbehandlingsanlæg ved siden af vores affaldsforbrænding på Vendsysselvej. Nu hvor skraldebilerne holder til samme sted, når ikke de er ude at indsamle affald, betyder det, at vi ikke bruger tid og brændstof på unødig transport”, oplyser Karl Villadsen.  

  ”Vi er rigtig godt tilfredse med vores samarbejde med Forsyningen, og vi er ret gode til at hjælpe hinanden”, afslutter Tobias Breinholt Hoffmann fra Gemidan Ecogi.

  Flere nyheder

  24-01-2020

  Nu begynder fornyelsen af Frederikshavn gågade

  Ledningsnettet under gågaden i Frederikshavn trænger til at blive skiftet, og regnvandet skal adskilles fra spildevan ...

  Læs mere

  29-12-2019

  Valg af entreprenør til tømning af tanke 2020

  Har du en bundfældningstank, kan du nu vælge, hvilken entreprenør du vil benytte til tømning af tanken i 2020. Er du ...

  Læs mere

  20-12-2019

  Velkommen til vandforbrugere i Stenhøj

  Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune godkendte den 11. december 2019, at Frederikshavn Vand A/S pr. 1. januar 2020 overt ...

  Læs mere

  20-12-2019

  Lærlinge og elever klædes grundigt på til arbejdsmarkedet

  Frederikshavn Forsyning A/S har med stor succes valgt at tænke i nye baner hvad angår ansættelser af lærlinge og elever. Tiltag ...

  Læs mere

  11-11-2019

  Det er tid til at forny erhvervskort til genbrugspladserne for 2020

  Ønsker du som erhvervsdrivende fortsat at benytte Forsyningens genbrugspladser, skal du igen i år købe særlig adgang hertil.

  Læs mere

  05-11-2019

  Termografering af fjernvarmenettet fra luften

  Fjernvarmenettet i Frederikshavn skal nu termograferes fra luften af en drone. Frederikshavn Varme A/S har mange kilo ...

  Læs mere

  31-10-2019

  Det nytter at sortere madaffaldet

  Den 1. oktober rundede Frederikshavn Forsyning A/S og Gemidan Ecogi A/S det første år med indsamlingen og behandlingen af madaf ...

  Læs mere

  22-10-2019

  Indsamling af renovation i sommerhusområderne

  Efteråret er over os, hvilket betyder, at sommerhuse med sæsontømning får afhentet renovation for sidste gang i år i uge 43. De ...

  Læs mere

  07-10-2019

  Flyver dine pengesedler unødigt med energiregningen?

  Vinterkulden er over os, og det er tid til at skrue op for radiatorerne – men er du klar over, om du kan spare penge på energir ...

  Læs mere

  05-09-2019

  Renovationspriser for år 2020

  I det forslag til priser, som vi har sendt til godkendelse i Frederikshavn Kommune, er der, som flere har bemærket, udsigt til ...

  Læs mere